Khẩu phần ăn của bệnh nhân suy thận chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2021

Khẩu phần ăn của bệnh nhân suy thận chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2021

Khẩu phần ăn của bệnh nhân suy thận chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2021
Cáp Minh Đức1, Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thắm
1 s:45:”Trường Đại học Y Dược Hải Phòng”;
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 88 bệnh nhân suy thận chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 05 năm 2021 nhằm đánh giá khẩu phần ăn của bệnh nhân. Sử dụng phương pháp hỏi ghi 24 giờ để điều tra khẩu phần ăn. Kết quả cho thấy, năng lượng khẩu phần ăn trung bình là 1470,54 ± 238,2 kcal/ngày; lượng protein, lipid, carbohydrate trong khẩu phần lần lượt là 78,34 ± 14,77 g/ngày, 40,62 ± 15,01 g/ngày, 199,63 ± 43,82 g/ngày. Lượng protein, lipid đạt so với nhu cầu khuyến nghị, năng lượng đạt 87,99%, carbohydrate đạt 88,45% nhu cầu khuyến nghị. Tỷ lệ % các chất sinh năng lượng protein:lipid:carbohydrate = 21,64: 24,61: 53,75; tỷ lệ Ca/P 0,67; hàm lượng vitamin B2/1000kcal 0,54 mg không cân đối so với nhu cầu khuyến nghị. Tỷ lệ Protein động vật/Protein tổng số 67,36%; tỷ lệ Lipid thực vật/Lipid tổng số 39,98%; hàm lượng vitamin B1, PP/1000kcal lần lượt là 1,01mg và 9,73 mg cân đối so với nhu cầu khuyến nghị. Cần tăng cường công tác tư vấn chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân.

Suy thận mạn hay bệnh thận giai đoạn cuốilà nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 9 ở các nước có thu nhập cao.1 Ước tính trên thế giới có 10% dân số bị ảnh hưởng bởi bệnh suy thận mạn và có hàng triệu người chết mỗi năm do không có điều kiện điều trị bệnh.2,3Dinh dưỡng và chế độ ăn đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị và dự phòng các biến chứng của bệnh. Ăn nhạt và giảm protein trong khẩu phần là những biện pháp bảo vệ thận tối ưu trong điều trị làm chậm tiến triển của suy thận mạn đến giai đọan cuối.4 Kết quả nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và trong nước đều  cho  thấy  khẩu  phần  ăn  của  bệnh  nhân không đáp ứng đủ so với nhu cầu khuyến nghị. Nghiên  cứu  cắt  ngang  của  Wulandari  H  và cộng sự được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2015trên 103 bệnh nhân tại Đơn vị lọc máu  của  Bệnh  viện  Sardjito,  Indonesia,  kết quả cho thấy năng lượng khẩu phần tiêu thụ trung bình trong khoảng 18,5 -27,1kcal/kg cân nặng lý tưởng và lượng protein tiêu thụ trung bình trong khoảng 0,58 – 0,88g/kg cân nặng lý tưởng, thấp hơn nhiều so với khuyến nghị chế độ ăn uống cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo.5Nghiên cứu của Trần Thị Yến nhằm đánh giá khẩu phần thực tế và xác định một số rối loạn dinh dưỡng trên 99 bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo điều trị ngoại trú tại 2 bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017 cho thấy năng lượng khẩu phần trung bình của bệnh nhân tại 2 bệnh viện là 1291,6 ± 442,7 kcal/ngày. Trong đó,  tỷ  lệ bệnh  nhân  thiếu  năng  lượng  khẩu phần  chiếm  92,9%  trên  tổng  số bệnh  nhân, chưa có sự cân đối giữa lipid thực vật và lipid động vật. Tỷ lệ bệnh nhân được cung cấp đủ protein khẩu phần chiếm 17,2%, thiếu protein khẩu phần chiếm 64,6%. Hàm lượng caroten, sắt và kẽm trong khẩu phần ăn của bệnh nhânthiếu so với nhu cầu khuyến nghị.

Khẩu phần ăn của bệnh nhân suy thận chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2021

Leave a Comment