KIẾN THỨC CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢCCẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19

KIẾN THỨC CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢCCẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19

KIẾN THỨC CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢCCẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19
Trần Trương Ngọc Bích1, Phạm Thị Ngọc Nga1, Phan Thị Ánh Nguyệt1, Ngô Thị Thúy Hằng1, Nguyễn Hiệp Phúc1, Trương Quỳnh Trang1, Phạm Công Thanh1
1 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Tiêm vaccine an toàn và hiệu quả là cách duy nhất để giảm tỷ lệ tử vong do đại dịch COVID-19. Sự hiểu biết sai về vaccine có thể dẫn đến tâm lý chủ quan. Mục tiêu: Khảo sát kiến thức về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của viên chức và người lao động Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 422 viên chức và người lao động đang công tác Trường ĐHYDCT trong thời gian từ tháng 6/2021 đến 9/2021. Kết quả: Có 152/422 đối tượng tham gia trả lời đúng 5/6 câu hỏi về kiến thức tiêm chủng vaccine COVID-19. Tỷ lệ viên chức, người lao động Trường ĐHYCT có kiến thức đúng chung là 36%, kiến thức chưa đúng đến 64%. Ba nội dung kiến thức đạt tỷ lệ đúng cao là: “Biết thông tin vaccine COVID-19” đạt 100%; “Có thể mắc bệnh COVID-19 ngay cả khi đã tiêm ngừa COVID-19” đạt 96,9%; “Có thể tiêm chủng COVID-19 cả khi có tiền sử nhiễm” đạt 93,6%. Trong 7 đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, chỉ có thâm niên công tác liên quan mang ý nghĩa thống kê với tỷ lệ kiến thức đúng, p=0,032. Thông tin về vaccine COVID-19 chủ yếu có nguồn gốc từ các kênh truyền thông như ti vi, báo, đài (87,7%). Kết luận: tỷ lệ viên chức và người lao động Trường ĐHYDCT có kiến thức đúng về vaccine COVID-19 chưa cao, 36%. Về liên quan với đặc điểm đối tượng, chỉ có thâm niên công tác được xác định có liên quan mang ý nghĩa thống kê với tỷ lệ kiến thức đúng.

Trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh và rộng của COVID-19,  tiêm  vaccine  an toàn và hiệu quả là cách duy nhất để giảm tỷ lệ tử vong và làm chậm tình trạng đại dịch này [6], [7]. Tuy nhiên, dựa trên báo cáo của các nhà nghiên cứu từ WHO và CDC việc loại bỏ COVID-19 dường như là không thể từ vaccine. Và với sự xuất hiện của nhiều loại vaccine, hiệu quả phòng bệnh cao thấp và các tác dụng phụ của từng loại khác nhau. Hơn nữa hiệu quả của vaccine không phải  là  mãi  mãi  [1],  [7].  Các  hiểu  biết  từ  các phương thức lây truyền của virus và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp là những chiến lược cần thiết và hiệu quả nhất để kiểm soát căn bệnh này. Sự hiểu biết sai về vaccine có thể dẫn đến tâm lý chủ quan, cũng như với sự xuất hiện ngày càng nhiều loại vaccine, sự phân vân  thậm  chí  là  tranh  thủ  cơ  hội  để  có  loại vaccine tối ưu có thể diễn ra [3], [4]. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện với mục tiêu khảo sát kiến thức về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của viên chức và người lao động Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

KIẾN THỨC CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢCCẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19

Leave a Comment