KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỐI VỚI COVID-19, NĂM 2020: MỘT KHẢO SÁT NHANH TRỰC TUYẾN

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỐI VỚI COVID-19, NĂM 2020: MỘT KHẢO SÁT NHANH TRỰC TUYẾN

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỐI VỚI COVID-19, NĂM 2020: MỘT KHẢO SÁT NHANH TRỰC TUYẾN
KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF HANOI MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS ON COVID-19: AN ONLINE QUICK SURVEY
Tác giả: Lê Minh Đạt, Kiều Thị Hoa, Nguyễn Thị Minh Thúy, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Đức Anh, Bùi Thị Ngọc Minh, Đỗ Thị Thanh Toàn
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang phỏng vấn trực tiếp trên 354 sinh viên hệ bác sĩ đang học tập tại trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả kiến thức thái độ của sinh viên đối với đại dịch COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh viên Đại học Y Hà Nội đều có kiến thức đúng về dịch bệnh COVID-19 tuy nhiên chỉ có 49 người đã trả lời đúng cả 13 câu hỏi (chiếm tỷ lệ 13,84%). Có 94,92% sinh viên sẵn sàng rửa tay bằng xà phòng thường xuyên để có thể ngăn ngừa sự lây nhiễm và hơn 97,18% tin tưởng vào vai trò của cán bộ, nhân viên y tế trong kiểm soát lây lan COVID-19. Bên cạnh đó có 73,16% sinh viên hệ bác sĩ trường Y Hà Nội tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch trong cộng đồng và 96,05% sẵn sàng đăng ký tiêm ngay lập tức nếu có vắc-xin phòng bệnh COVID-19. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, sinh viên Y sẽ là lực lượng tham gia phòng chống dịch nên cần điều chỉnh phương pháp và hình thức truyền thông cho phù hợp để tăng hiệu quả khi thực sự tham gia chống dịch

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỐI VỚI COVID-19, NĂM 2020: MỘT KHẢO SÁT NHANH TRỰC TUYẾN

Leave a Comment