KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT CỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT CỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT CỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 Học viên: Nguyễn Phương Trang Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Thành Chung Báo cáo sự cố y khoa giúp các nhà quản lý bệnh viện nắm bắt vấn đề, thảo luận và đưa ra các giải pháp tăng cường an toàn người bệnh. Hiện nay, sự cố y khoa là một vấn đề rất được quan tâm, không chỉ ở những nước phát triển mà cả ở những nước đang phát triển như Việt Nam. Vậy, đứng trước tình trạng đó bệnh viện đã triển khai công tác báo cáo sự cố y khoa ở bệnh viện như thế nào? Cán bộ nhân viên tại bệnh viện đã có kiến thức, thái độ về báo cáo sự cố ra sao? Những yếu tố nào tác động đến việc báo cáo sự cố của nhân viên? Để trả lời cho những câu hỏi trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Kiến thức, thái độ, thực hành báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2019”. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 11/2018 – 6/2019. Số liệu định lượng thu thập từ bộ câu hỏi phát vấn, số liệu định tính thu thập từ phỏng vấn sâu lãnh đạo và nhân viên y tế. Nghiên cứu được tiến hành trên tổng số 237 nhân viên y tế, trong đó điều dưỡng, kĩ thuật viên (67,5%), bác sĩ (17,3%), điều dưỡng trưởng (5,1%), trưởng phó khoa (10,1%), chúng tôi có được các kết quả chính như sau: Kiến thức, thái độ và thực hành báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2019 Trong tổng số 237 đối tượng nghiên cứu, có 41 người đã báo cáo sự cố y khoa trong 6 tháng gần đây chiếm tỷ lệ 17,3%, trong đó báo cáo giấy có 36 người lựa chọn; báo cáo miệng có 11 người lựa chọn; báo cáo qua điện thoại có 11 người lựa chọn; báo cáo điện tử có 12 người lựa chọn; viết bản tường trình có 9 người lựa chọn. Thời gian hoàn thành một báo cáo sự cố trung bình là 28,2 phút, Trong đó, nhóm bác sỹ đa khoa có thời gian hoàn thành trung bình lâu nhất với thời gian là 68,7 phút. Nhóm hoàn thành nhanh nhất là nhóm điều dưỡng/kỹ thuật viên với thời gian trung bình là 20,79 phút. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động báo cáo sự cố y khoa tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2019 Yếu tố kiến thức và thái độ của nhân viên y tế 61,6% trả lời đúng khái niệm sự cố y khoa; 81,0% biết mục đích báo cáo sự cố, 70,5% biết được trình tự báo cáo sự cố y khoa. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều nhân viên y tế có thái độ lo ngại về công tác báo cáo sự cố y khoa: là 7,2% nhân viên y tế lo lắng bị kỷ luật khi báo cáo sự cố y khoa với 17 người; có 14 người sợ bị đồng nghiệp trách móc khi báo cáo sự cố y khoa chiếm tỷ lệ 5,5%; có 13 người lo ngại bị để ý chiếm tỷ lệ 5,5%; có 12 người lo ngại bị đổ lỗi chiếm tỷ lệ 5,1% và có 5 người cho rằng biểu mẫu còn phức tạp chiếm 2,1%. Yếu tố quản lý điều hành Quy trình báo cáo sự cố cần chỉnh sửa để phù hợp với tình hình hiện tại của bệnh viện. Ngoài ra, cần xây dựng chính sách khen thưởng, kỉ luật khuyến khích động viên nhân viên y tế báo cáo sự cố. Yếu tố môi trường công việc Lượng bệnh nhân ngoại trú đông quá tải, đồng thời nhân lực chưa được tuyển dụng đủ theo đề án vị trí việc làm, nhiều nhân viên còn kiêm nhiệm nhiều vị trí nên áp lực công việc ảnh hưởng đến thực hiện báo cáo sự cố y khoa. Từ đó, chúng tôi khuyến nghị cần xây dựng các cơ chế chính sách động viên để xóa bỏ các rào cản về thái độ lo ngại của nhân viên y tế. . Tăng cường phản hồi trao đổi thông tin từ phòng Kế hoạch tổng hợp. Triển khai các khóa tập huấn định kỳ cho nhân viên y tế. Điều chỉnh lại quy trình báo cáo, làm rõ trách nhiệm của người báo cáo và người tiếp nhận báo cáo.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment