PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THANH QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THANH QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THANH QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY NĂM 2019
Học viên: Hán Lương Bằng
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thúy Nga
PGS.TS. Vũ Đức Định
Bảo hiểm y tế là một nguồn tài chính y tế thực hiện mục tiêu công bằng xã hội. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Timecity là bệnh viện tư nhân nằm trong hệ thống bệnh viên Đa khoa Quốc tế Vinmec, với chất lượng dịch vụ KCB cao nhưng vẫn áp dụng thanh toán chi phí KCB theo quyền lợi BHYT cho người bệnh. Tuy vậy, việc cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho Bệnh viện qua các năm gần đây còn chưa đầy đủ với con số lên đến hàng tỷ đồng. Vấn đề này đang vướng mắc tại đâu?
Nhằm tìm ra những vấn đề dẫn đến việc chưa thanh toán trên, chúng tôi thực hiện Đề tài “Phân tích kết quả thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, năm 2019”.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là sự kết hợp giữa định tính và định lượng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City. Trên đối tượng nghiên cứu là cán bộ y tế, cán bộ cơ quan BHXH và bộ số liệu thanh quyết toán toán chi phí KB, CB BHYT. Trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020, chúng tôi đã phân tích bộ số liệu sẵn có về vấn đề thanh quyết toán chi phí KB, CB BHYT năm 2019, đồng thời tiến hành 12 cuộc phỏng vấn sâu, 02 cuộc thảo luận nhóm.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng số tiền đề nghị thanh toán chi phí KB, CB BHYT của đưa vào đề xuất thanh toán của 3 Quý I, II, III năm 2019 là hơn 44 tỷ đồng và tổng số tiền bị xuất toán là gần 500.000.000 đồng tương đương 1,11%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến
kết quả thanh quyết toán: Chính sách văn bản nhà nước; Về phía bệnh viện; Về phía cơ  quan BHXH. Với việc CBYT chưa quan tâm và tuân thủ các quy định trong việc thanh toán, còn thiếu chú trọng trong ghi chép hồ sơ người bệnh. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy Bệnh viện cần tăng cường thực hiện: lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo việc tuân thủ liên quan đến thanh toán chi phí KB, CB BHYT; hay có những kế hoạch đạo tạo cho CBYT trong viện hay trên toàn hệ thống.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment