KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MỘT XÃ NÔNG THÔN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MỘT XÃ NÔNG THÔN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MỘT XÃ NÔNG THÔN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Nguyễn Hoàng Minh   , Nguyễn Thế Tài*, Nguyễn Thanh Tùng*, Đoàn Vưong Diễm Khánh

Mờ đầu: Đái tháo đường là bệnh thường gặp, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Có rất ít nghiên cứu về kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống bệnh này ờ người cao tuổi tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này là: (l) mô tả kiến thức, thái độ và thực hành về phòng bệnh đái tháo đường ờ người cao tuổi tại một xã nông thôn miền Trung Việt Nam và (2) khám phá một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành phòng bệnh ờ đối tượng nghiên cứu. Phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2015 tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tinh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu sử dụng thiết kể nghiên cứu cắt ngang. Bàng câu hỏi được xây dựng dựa trên bảng câu hỏi khảo sát được sừ dụng tại Việt Nam năm 20 ll cùa Bệnh viện Nội tiết Trung ương. 400 người cao tuổi được phỏng vấn. Kết quà: Tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành tốt về phòng bệnh đái tháo đường lần lượt là 7,3%, 51,8% và 16%. Tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân và sự tiếp cận thông tin về phòng bệnh đái tháo đường được thấy là có liên quan với kiến thức, thái độ và thực hành phòng bệnh đái tháo đường (p < 0,05). Kết luận: Kiến thức, thái độ và thực hành phòng bệnh đái tháo đường thấp ờ người cao tuổi. Chương trình giáo dục sức khoẻ toàn

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment