TỶ LỆ, ĐẶC ĐIỂM THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ ĐIÊU TRỊ bẰNG rHu-EPO

TỶ LỆ, ĐẶC ĐIỂM THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ ĐIÊU TRỊ bẰNG rHu-EPO

 TỶ LỆ, ĐẶC ĐIỂM THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ ĐIÊU TRỊ bẰNG rHu-EPO.Thiếu máu mạn tính là biểu hiện rất thường gặp ở BN TNTCK. Tùy theo mức độ thiếu máu sẽ dẫn đến gia tăng tỷ lệ tử vong, giảm chất lượng cuộc sống của BN. Thiếu máu ở BN TNTCK xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù đã được điều trị

song tỷ I ệ thiếu máu ở BN TNTCK vẫn cao. Trong số các nguyên nhân gây thiếu máu có
thể điều chỉnh được thì cũng nhiều biểu hiện kiểm soát chưa đạt mục tiêu điều trị. vì vậy nhận biết tỷ lệ, một số đặc điểm thiếu máu ở BN TNTCK làm cơ sở cho việc điều chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu quả điều trị cao hơn. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu:
1.    Khảo sát tỷ /ệ thiếu máu, tỷ lệ bệnh nhãn đạt mục tiều điều trị thiếu máu theo khuyến cáo ở BN TNTCK được sử dụng rHu-EPO.
2.    Tìm hiểu một sô’ đặc điểm liên quan đến thiếu máu ở BN bao gồm khả năng sản sinh hồng cầu, nồng độ sắt huyết thanh.

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ thiếu máu, mức độ đạt mục tiêu điều trị thiếu máu theo khuyến cáo và một số đặc điếm liên quan đến thiếu máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (BN TNTCK). Đôi tượng và phương pháp: 175 BN TNTCK đã được sử dụng rHu- EPO dựa vào xét nghiệm huyết học và nồng độ sẳt huyết thanh để đánh giá tỷ lệ thiếu máu và một số đặc điểm. Kết quả: 93,7% BN có thiếu máu, mức độ vừa và nặng chiếm 86,6%. Tỷ lệ không đạt mục tiêu điều trị 85,7%. Bệnh nhân thiếu máu có chỉ số hồng cấu lưới (HCL) và chì số sản sinh HCL thấp hơn so với BN không thiếu máu. Bệnh nhân có giảm nồng độ ferritin và transferrin huyết thanh. Kết luận: Mặc dù đã được điều trị song BN TNTCK vẫn có thiếu máu và không đạt mục tiêu điều trị thiếu máu chiếm tỷ lệ cao, giảm khả năng sản sinh HC, ferritin và transferrin huyết thanh.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment