KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG VIÊM GAN VI RÚT B NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG VIÊM GAN VI RÚT B NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG VIÊM GAN VI RÚT B NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Học viên: Phạm Hữu Kiệt
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Bích
Viêm gan vi rút B là một bệnh truyền nhiễm phổ biến và rất nguy hiểm gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đang là mối quan tâm của y tế toàn cầu. Việt nam nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm viêm gan vi rút B cao trên thế giới. Tỷ lệ người có HBsAg trong cộng đồng là 15-25%. Trong đó tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở nhân viên y tế cũng ở mức cao do thường xuyên phải tiếp xúc với máu, dịch tiết của người bệnh bị nhiễm vi rút viêm gan B. Để giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp, các biện pháp dự phòng lây nhiễm đóng vai trò rất quan trọng.
Nghiên cứu kiến thức, thực hành dự phòng viêm gan vi rút B nghề nghiệp của điều dưỡng khoa lâm sàng Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, được tiến hành với hai mục tiêu: (1) Mô tả kiến thức, thực hành dự phòng viêm gan vi rút B nghề nghiệp của điều dưỡng
lâm sàng Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang năm 2020 và (2) Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành dự phòng viêm gan vi rút B nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2020.
Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp định lượng kết hợp định tính đã được tiến hành từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2020, 385 điều dưỡng đã hoàn thành bộ câu hỏi phát vấn, 06 cuộc phỏng vấn sâu: 01lãnh đạo bệnh viện, 01 lãnh đạo phòng điều dưỡng, 01 lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 03 điều dưỡng làm ở các khoa lâm sàng khác nhau cũng đã được thực hiện. Số liệu định lượng được nhập và phân tích bằng phần mềm Epidata 3.1 và SPSS 20.0
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 69,1% ĐD có kiến thức đạt về bệnh và phòng bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp: Trong đó có 77,9% đạt kiến thức về bệnh; 86,2% đạt kiến thức về dự phòng; 76,6% đạt kiến thức xử trí về dự phòng khi phơi nhiễm. Phần thực hành 
dự phòng phơi nhiễm với vi rút viêm gan B nghề nghiệp trong đó có 78,7% điều dưỡng thực hành đúng. Có mối liên quan giữa thực hành dự phòng VGVRB nghề nghiệp với yếu tố cá nhân của ĐD. Có mối liên quan giữa kiến thức với thực hành dự phòng VGVRB nghề nghiệp. Có mối liên quan giữa yếu tố cá nhân với thực hành xử trí khi bị tai nạn nghề nghiệp, đồng thời cũng có mối liên quan đến kiến thức với thực hành xử trí khi bị tai nạn nghề nghiệp.
Các yếu tố quản lý có ảnh hưởng tới thực hành dự phòng VGVRB nghề nghiệp là:
Hình thức đào tạo, tập huấn và phương pháp kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó có một số kiến nghị với lãnh đạo bệnh viện tăng cường tập huấn các bệnh nghề nghiệp mà nhân viên y tế hay gặp phải, nhất là đối tượng điều dưỡng đang làm tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện (điều dưỡng trung cấp và công tác dưới 5 năm). Tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên về các quy trình kỹ thuật đều dưỡng, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và các quy trình phòng ngừa chuẩn trong bệnh viện, nhất là những trường hợp bị tai nạn nghề nghiệp thì cần phải báo cáo ngay và đúng quy trình để có hướng xử trí kịp thời.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment