Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ 18-49 tuổi đến khám tại trạm y tế xã An Thượng – Hoài Đức – Hà Nội năm 2018
Tác giả: Vương Thị Huyền, Bạch Khánh Hòa
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 260 phụ nữ có chồng, tuổi từ 18-49 đến khám tại Trạm Y tế xã An Thượng nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới. Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn cá nhân theo bộ câu hỏi cấu trúc và phân tích đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ phụ nữ có mức độ kiến thức chung tốt về phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới là 23,8%, thực hành tốt về phòng chống bệnh là 33,5%. Có mối liên quan giữa kiến thức và thực hành phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới với độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, kinh tế gia đình, tiền sử nạo phá thai, sảy thai và tiền sử mắc bệnh. Kết quả nghiên cứu gợi ý nội dung can thiệp truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản nói chung và về viêm nhiễm đường sinh dục nói riêng nhằm tăng cường kiến thức phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới.

 

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới

Leave a Comment