BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT VÀ CHẤN THƯƠNG

BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT VÀ CHẤN THƯƠNG

BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT VÀ CHẤN THƯƠNG.Cuốn sách tham khảo duy nhất tập trung đặc biệt đến các biến chứng của phẫu thuật và chấn thương, tài liệu này cung cấp thông tin thực tế về tỷ lệ mắc, quản lý, và biện pháp phòng tránh các biến chứng gặp phải trong và sau khi phẫu thuật.

Bao trùm các mảng rộng lớn của các biến chứng liên quan đến một loạt các quy trình trước phẫu thuật, trong phẫu thuật, và các sự kiện sau phẫu thuật như cấy ghép nội tạng, cắt cụt chi, phẫu thuật thần kinh và sửa chữa gãy xương, sửa chữa vết thương, và ghép da, cuốn sách này cung cấp hướng dẫn chi tiết và các quy trình kỹ thuật để nhận biết và kiểm soát các biến chứng trong phòng mổ, buồng cấp cứu, và đơn vị chăm sóc đặc biệt ngoại khoa.

BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT VÀ CHẤN THƯƠNG

TÓM TẮT

Cohn, Complications in Surgery & Trauma

Stephen M. Cohn

Hardcover: 688 pages

Publisher: Informa Healthcare;

1 edition (September 26, 2006)

Language: English

BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT VÀ CHẤN THƯƠNG

Leave a Comment