KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TÚI NI LÔNG CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ TẠI THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TÚI NI LÔNG CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ TẠI THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TÚI NI LÔNG CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ TẠI THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020
Học viên: Nguyễn Minh Hằng
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh
Hiện nay, sử dụng túi ni lông đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm trong mục tiêu hướng đến giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa. Theo khảo sát sơ bộ trên địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 100% các cơ sở kinh doanh đều sử dụng túi ni lông trong hoạt động mua sắm, trao đổi hàng hóa. Nghiên cứu “Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến
việc sử dụng túi ni lông của người nội trợ tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2020” được tiến hành từ tháng 03 đến tháng 08 năm 2020 tại thị trấn Bích Động nhằm mô tả kiến thức, thực hành của người nội trợ về sử dụng túi ni lông và xác định một số yếu tố liên quan đến việc thực hành sử dụng túi ni lông của người nội trợ.
Thiết kế nghiên cứu cắt ngang có phân tích, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Nghiên cứu định tính được tiến hành sau nghiên cứu định lượng nhằm phân tích làm rõ và bổ sung thêm kết quả cho nghiên cứu định lượng bao gồm những yếu tố ảnh hưởng đến thực hành sử dụng túi ni lông, quan điểm trong việc thực hành hạn chế sử dụng túi ni lông. Sau khi thực hiện phân tích sơ bộ số liệu định lượng chọn ra các đối tượng có kiến thức, thực hành đạt và không đạt cho nghiên cứu định tính. Cỡ mẫu nghiên cứu định lượng bao gồm 322 đối tượng. Cỡ mẫu nghiên cứu định tính tiến hành phỏng vấn sâu 06 đối tượng trong đó 03 đối tượng có thực hành đạt và 03 đối tượng có thực hành không đạt. Phương pháp thu thập số liệu dựa trên bộ phiếu phỏng  vấn có cấu trúc được thiết kế sẵn và bản hướng dẫn phỏng vấn sâu người nội trợ. Phương pháp phân tích số liệu sử dụng phần mềm SPSS16.0.
Kết quả nghiên cứu cho thấy người nội trợ chủ yếu trong độ tuổi từ 18 – 67 tuổi, tỷ lệ nữ chiếm 99,4%, trình độ học vấn từ trung cấp trở lên chiếm 52,5%, tỷ lệ đối tượng có nghề nghiệp là cán bộ viên chức chiếm 32,9%. Tỷ lệ người nội trợ có kiến thức chung đạt về sử dụng túi ni lông chiếm 59%. Tỷ lệ người nội trợ có thực hành đạt về sử dụng túi ni lông thấp chiếm 47,5%. Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng túi ni lông bao gồm: những người có trình độ học vấn trung cấp trở xuống, có kiến thức chung không đạt và những người chưa từng tìm hiểu thông tin về sử dụng túi ni lông. Để nâng cao kiến thức, thực hành về sử dụng túi ni lông cần tăng cường truyền thông, cung cấp kiến thức đúng cho những người nội trợ từ đó làm thay đổi hành vi sử dụng túi ni lông của người nội trợ. Những người nội trợ cần thường xuyên tái sử dụng túi ni lông và hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông, chỉ sử dụng túi ni lông khi thật sự cần thiết. Đối với UBND thị trấn Bích Động cần thống nhất được quy trình thu gom và xử lý rác thải ni lông cũng như rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “ Nói không với bao bì ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần”, nghiêm túc thực hiện cam kết không sử dụng bao bì ni lông, thực hiện thu gom, phân loại các sản phẩm ni lông đã qua sử dụng.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment