Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng lâm sàng

Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng lâm sàng

Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng lâm sàng tại Viện Bỏng Quốc Gia năm 2017
Tác giả: Cao Thùy Dung, Đào Xuân Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 150 nhân viên điều dưỡng và 300 mũi tiêm được quan sát tại các khoa lâm sàng, Viện Bỏng Quốc gia năm 2017 nhằm mô tả kiến thức, thực hành tiêm an toàn của đối tượng nghiên cứu và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy 41,2% nhân viên điều dưỡng có kiến thức đạt về tiêm an toàn, 58,9% có kiến thức không đạt. Khoa có tỷ lệ nhân viên đạt về kiến thức cao nhất là Khoa Liền vết thương (44,9%) và khoa có tỷ lệ này thấp nhất là Hồi sức cấp cứu (35,3%). Về thực hành tiêm an toàn, nhân viên điều dưỡng Khoa Gây mê đạt tỷ lệ cao nhất (98%), khoa có tỷ lệ này thấp nhất là Khoa Phẫu thuật tạo hình và Khoa Liền vết thương. Yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn là kiến thức tốt về tiêm an toàn. Việc thường xuyên nâng cao kiến thức và thực hành tiêm an toàn cho các nhân viên điều dưỡng như vậy cần được quan tâm và thực hiện để có thể đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người bệnh nói chung và của Viện Bỏng quốc gia nói riêng.

Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng lâm sàng

Leave a Comment