NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÓ TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC 3E

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÓ TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC 3E

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÓ TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC 3E.Ấn bản thứ ba của cuốn sách ” Những quyết định khó khăn trong phẫu thuật lồng ngực: Một phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng” giải quyết sự phức tạp ngày càng tăng của các quyết định trong phẫu thuật lồng ngực. Hơn một nửa các câu hỏi lâm sàng đặt ra trong cuốn sách này là hoàn toàn mới, và tất cả những câu hỏi vẫn còn được giữ lại từ các phiên bản trước đó hầu như đã được sửa đổi và cập nhật.

Cùng với các công nghệ mới được giới thiệu, các bác sĩ không thuộc chuyên nghành phẫu thuật cung cấp các liệu pháp thay thế và cạnh tranh cho những gì đã từng là lĩnh vực độc quyền của các bác sĩ phẫu thuật lồng ngực.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều kiến thức về hiệu quả của phương pháp điều trị phẫu thuật lồng ngực truyền thống. Làm thế nào để lựa chọn trong số các phương pháp tiếp cận đa dạng và phức tạp đang trở nên ngày càng khó khăn. Các chương súc tích được dành cho một hoặc hai câu hỏi cụ thể, hoặc các quyết định, trong phẫu thuật lồng ngực nói chung là khó khăn hoặc gây tranh cãi.

Các tác giả có liên quan trong các chủ đề được lựa chọn từ những chuyên gia hàng đầu với các công trình nghiên cứu đã được xuất bản, đánh giá chất lượng của các bằng chứng được cung cấp bởi các báo cáo, áp dụng kiến thức đó để đề xuất mục tiêu quản lý trong một thế giới lý tưởng hóa, và sau đó nhận xét về cách cá nhân hóa việc sử dụng thông tin trong thực hành lâm sàng.

Cuốn sách này là một nguồn tham khảo có giá trị cho các bác sĩ phẫu thuật thực hành, các chuyên gia tim mạch lồng ngực, các bác sĩ Nội trú ngoại khoa, các học viên sau đại học, và các nhà giáo dục.

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÓ TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC 3E

Product details
Series: Difficult Decisions in Surgery: An Evidence-Based Approach (Book 1)
Hardcover: 787 pages
Publisher: Springer; 3rd ed. 2014 edition (June 17, 2014)
Language: English

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÓ TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC 3E

Leave a Comment