KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP. HCM THÁNG 3/2018 – 4/2018

KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP. HCM THÁNG 3/2018 – 4/2018

KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP. HCM THÁNG 3/2018 – 4/2018
HOANG THỊ MỘNG HUYỀN1, ĐẶNG HUY QUỐC THỊNH2, QUÁCH THANH KHÁNH3,TRỊNH HỒNG GẤM4,
NGUYỄN THỊ TUYÊT NGA4, TRẦN KIM NGUYÊN4, NGUYỄN THỊ HỒNG YÊN4,
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO5, PHAN ĐỖ PHƯƠNG THẢO5, ĐẶNG TRẦN NGỌC THANH6
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát kiến thức và thái độ của Điều dưỡng (ĐD) về Chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) cho người bệnh ung thư (UT).
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 196 ĐD đang công tác tại 15 khoa lâm sàng tại BVUB, Tp.HCM năm 2018. Phương pháp chọn mẫu phân tầng. Sử dụng bộ câu hỏi (BCH) để thu thập số liệu. Thống kê mô tả được sử dụng để phân tích số liệu.
Kết quả: 61.2% ĐD có kiến thức về CSGN ở mức trung bình, 4.1% ĐD có kiến thức tốt về CSGN và 34.7% ĐD có kiến thức kém về CSGN; điểm trung bình thái độ của ĐD về CSGN đạt ở mức trung bình
= 3.32, SD= 0.46).


Kết luận/Kiến nghị: Tỷ lệ ĐD có kiến thức đúng về CSGN thấp và thái độ ĐD về CSGN ở mức trung bình.
Bệnh viện cần tăng cường các chương trình đào tạo liên tục về CSGN cho đội ngũ ĐD lâm sàng tại bệnh viện nhằm cải thiện hiệu quả chăm sóc, nâng cao chất lượng sống người bệnh, đặc biệt là các BN giai đoạn cuối.

Chăm sóc giảm nhẹ (Palliative care, CSGN) là một lĩnh vực y học mới rất được quan tâm hiện nay, và đặc biệt cần thiết trong lĩnh vực điều trị UT[1].Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), CSGN là một phần thiết yếu của việc chăm sóc điều dưỡng (ĐD) góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của BN đang đối mặt với vấn đề sức khỏe đe doạ đến tính mạng. ĐD có thể ngăn ngừa và làm giảm gánh nặng mà người bệnh chịu đựng bằng cách nhận biết sớm, đánh giá toàn diện, điều trị đau và các vấn đề khác bao gồm thể lực, tâm lý xã hội và tinh thần. Việc phát triển CSGN có hiệu quả, chi phí thấp, dễ tiếp cận sẽ giúp cho người bệnh những chăm sóc cần thiết cuối đờ

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment