KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO LỚN BẰNG KỸ THUẬT SOLUMBRA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO LỚN BẰNG KỸ THUẬT SOLUMBRA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO LỚN BẰNG KỸ THUẬT SOLUMBRA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Tóm tắt
Mở đầu: Lấy huyết khối cơ học là lựa chọn đầu tiên cho các trường hợp đột quỵ thiếu máu não cấp do tắc động mạch não lớn. Hai kỹ thuật chính hiện nay là lấy huyết khối bằng stent và hút huyết khối trực tiếp bằng ống thông. Gần đây, can thiệp nội mạch điều trị đột quỵ cấp đã đạt được sự tiến bộ đáng kể, trong đó kỹ thuật Solumbra là sự kết hợp giữa lấy huyết khối bằng stent và hút huyết khối bằng ống thông cho thấy đạt hiệu quả tái thông cao, hạn chế thuyên tắc mới và cải thiện kết cục lâm sàng. Chúng tôi báo cáo kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật Solumbra tại Bệnh Viện Chợ Rẫy. Đối tượng và phương pháp: Báo cáo loạt ca các bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp được can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật Solumbra, thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2021. Đặc điểm lâm sàng, điều trị được thu thập và đánh giá. Kết quả: 23 ca đột quỵ thiếu máu não cấp được can thiệp nội mạch lấy huyết khối bằng kỹ thuật Solumbra: tuổi trung bình 72 tuổi, NIHSS lúc nhập viên 19, mức độ tái thông tốt (TICI 2b-3) đạt 18/23 (78,3%), mức độ cải thiện lâm sàng tốt (mRS 0–2) đạt 10/23 (43,5%) ca. Thuyên tắc mới 2/23 (8,7%), xuất huyết nội sọ 4/23 (17,4%) và tử vong 3/23 (13%) ca trong thời gian theo dõi. Thời gian từ lúc chọc dò động mạch đến tái thông trung bình 37,3 phút. Kết luận: Lấy huyết khối cơ học bằng kỹ thuật Solumbra là một phương pháp nhanh chóng, an toàn và hiệu quả với tỷ lệ tái thông cao và cải thiện lâm sàng tốt. Đây là kỹ thuật hứa hẹn sẽ làm giảm sự phân mảnh huyết khối và thuyên tắc xa.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment