Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức

Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức.Tổn thương thận cấp là một hội chứng thường gặp trong hồi sức cấp cứu. Vì các tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương thận cấp chưa thống nhất nên tỷ lệ mắc tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức rất khác nhau, từ 1- 25%. Ở những bệnh nhân nặng, tỉ lệ tổn thương thận cấp từ 36 – 67%0 [33], [56], [115], [136]. Tỉ lệ tử vong của tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức từ 19-83%0 [65], ở bệnh nhân cần lọc máu hoặc kết hợp với suy đa tạng tử vong lên tới 50-90% [20], [33], [90].


Tổn thương thận cấp thường xảy ra ở những bệnh nhân nặng trong khoa Hồi sức với nhiều nguyên nhân như thiếu dịch, nhiễm khuẩn, đặc biệt là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, sốc chấn thương, sử dụng thuốc độc với thận, tụt huyết áp kéo dài, tiêu cơ vân, ngộ độc cấp…Trong thực tế lâm sàng, người bệnh có thể có nhiều nguy cơ và nguyên nhân tổn thương thận cấp cùng lúc. Một nguyên nhân được nhiều tác giả đề cập tới là tình trạng nhiễm khuẩn [53], [56].
Ở Việt Nam, đã có nghiên cứu về tổn thương thận cấp ở một số nhóm bệnh nhân hồi sức. Nghiên cứu của Nguyễn Gia Bình về suy thận cấp do hội chứng tiêu cơ vân cấp trong hồi sức nội khoa, tỉ lệ tử vong là 15,2% (2003) [2]. Tác giả Lê Thị Diễm Tuyết thấy tỉ lệ suy thận cấp ở bệnh nhân hồi sức là 25,6% [17]. Tác giả Trần Thanh Bình thấy tử vong do suy thận cấp ở bệnh nhân ngộ độc là 20,6% [3]. Tác giả Tạ Anh Tuấn thấy tỉ lệ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức nhi là 78,7% [19].
Để hạn chế mức độ và tử vong do tổn thương thận cấp, cần xác định nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ, điều trị sớm tổn thương thận. Vì quá nhiều định nghĩa và tiêu chuẩn chẩn đoán nên phát hiện tổn thương thận thường muộn. Tác giả Bellomo và cs đưa ra bảng phân độ RIFLE và được thống nhất trong Hội nghị Nâng cao chất lượng lọc máu (ADQI) năm 2004 [36]. RIFLE là bảng phân độ đơn giản, chỉ số đánh giá là creatinin máu và nước tiểu. Phân độ đưa ra tiêu chuẩn của ba độ tổn thương thận tương ứng với ba mức độ nặng: R (Risk – nguy cơ); I (Injury – tổn thương); F (Failure – suy) và hai mức độ hậu quả: L (Loss – mất); E (End stage kidney injury – bệnh thận giai đoạn cuối). Phân độ RIFLE giúp người thầy thuốc chẩn đoán tổn thương thận cấp từ giai đoạn nguy cơ tới giai đoạn tổn thương hoặc suy, từ đó đưa ra các can thiệp điều trị phù hợp, giúp cải thiện tiên lượng của các bệnh nhân tổn thương thận cấp. Bảng phân độ này được nhiều tác giả trên thế giới áp dụng đánh giá tổn tương thận ở bệnh nhân hồi sức thấy hiệu quả tốt. Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu áp dụng đồng bộ phân độ RIFLE ở bệnh nhân tổn thương thận cấp trong hồi sức, vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức” theo 2 mục tiêu sau:
Mục tiêu:
1.    Đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức.
2.    Xác định một số yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức. 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ CÔNG BỐ

1.    Đặng Thị Xuân, Nguyễn Thị Dụ, Nguyễn Gia Bình (2016), “Đánh giá mức độ và tiến triển suy thận cấp ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu theo phân độ RIFLE”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 441, tr. 51-57.
2.    Đặng Thị Xuân, Hà Trần Hưng, Nguyễn Gia Bình (2016), “Đặc điểm suy thận cấp theo phân độ RIFLE ở bệnh nhân viêm tụy cấp”, Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, số 92, tập 2, tr. 241-249.
3.    Đặng Thị Xuân, Nguyễn Thị Dụ (2016), “Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ suy thận cấp ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu”, Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, số 96, tr. 115-125. 
Tiếng Việt Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức
1.    Trần Duy Anh (2007), “Liệu pháp thay thế thận liên tục”, Tạp chí Y dược học lâm sàng, 2 (1), tr. 5 – 10.
2.    Nguyễn Gia Bình (2003), Đặc điểm lâm sàng và điều trị suy thận cấp do tiêu cơ vân, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
3.    Trần Thanh Bình (2006), Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị suy thận cấp trong ngộ độc, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học
Y    Hà Nội.
4.    Đào Xuân Cơ (2011), Nghiên cứu giá trị của áp lực ổ bụng trong tiên lượng và hướng dẫn điều trị viêm tụy cấp nặng, Luận án Tiến sĩ Y học, Viện Nghiên cứu Khoa học Y-Dược lâm sàng 108.
5.    Lương Văn Chương (2011), Nghiên cứu tổn thương thận cấp và một số yếu tố nguy cơ ở trẻ th ở máy tại khoa Hồi sức cấp cứu, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6.    Trịnh Hùng Cường (2007), Sinh lý bài tiết nước tiểu, Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học, tr. 268 – 286.
7.    Nguyễn Thị Dụ (2004), Định hướng chung chẩn đoán và xử trí ngộ độc cấp, Tư vấn chẩn đoán và xử trí nhanh ngộ độc cấp, Nhà xuất bản
Y    học, tr. 9-22.
8.    Vũ Văn Đính, Nguyễn Thị Dụ (2015), Suy thận cấp, Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nhà xuất bản Y học, tr. 263 – 276.
9.    Vũ Văn Đính (2015), Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nhà xuất bản Y học, tr. 78 – 95.
10.    Vũ Văn Đính (2015), Sốc, Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nhà xuất bản Y học, tr. 177 – 219.
11.    Trịnh Văn Đồng, Chu Mạnh Khoa, Vũ Hoàng Phương (2005), “Nhận xét về kết quả điều trị bệnh nhân suy thận cấp trong ngoại khoa”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu Hội nghị toàn quốc về Hồi sức cấp cứu và chống độc lần thứ V, tr. 201 – 208.
12.    Nguyễn Việt Hải (2014), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy thận cấp do viêm tụy cấp, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
13.    Mai Xuân Hiên, Đỗ Tất Cường (2005), “Nghiên cứu diễn biến lâm sàng, cận lâm sàng, các biện pháp hồi sức tích cực và siêu lọc máu trên bệnh nhân viêm tụy cấp mức độ nặng”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu Hội nghị toàn quốc về Hồi sức cấp cứu và Chống độc lần thứ V, tr. 224 – 229.
14.    Nguyễn Ngọc Lanh (2010), Sinh lý bệnh chức năng thận Sinh lý bệnh học, Nhà xuất bản Y học, tr. 410 – 436.
15.    Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Gia Bình (2010), “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy thận cấp ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai “, Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, 49, tr. 52-61.
16.    Đặng Quốc Tuấn, Nguyễn Anh Dũng (2010), “Đánh giá hiệu quả phác đồ sử dụng chống đông Heparin trong lọc máu liên tục của Trung tâm khoa học sức khỏe London”, Tạp chí nghiên cứu Y học, 67 (2), tr. 223 – 227.
17.    Lê Thị Diễm Tuyết (2010), Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị suy thận cấp trong hồi sức nội khoa, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
18.    Nguyễn Lân Việt (2007), Suy tim, Bệnh Tim mạch, Nhà xuất bản Y học, tr. 393 – 428.
19.    Tạ Anh Tuấn (2012), Nghiên cứu nguyên nhân, mức độ và vai trò của neutrophil gelatinase associated lipocalin trong thương tổn thận cấp ở bệnh nhi nặng, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
Tiếng Anh
20.    Abosaif NY, Tolba YA, Heap M, et al. (2005), “The outcome of acute renal failure in the intensive care unit according to RIFLE: model application, sensitivity, and predictability”, Am J Kidney Dis, 46 (6), pp. 1038-48.
21.    Ahlstrom A, Kuitunen, A., Peltonen, S., Hynninen M, Tallgren M,
et al. (2006), “Comparison of 2 acute renal failure severity scores to general scoring systems in the critically ill”, Am J Kidney Dis, 48 (2),
pp. 262-8.
22.    Ali T, Khan I, Simpson W, et al. (2007), “Incidence and outcomes in acute kidney injury: a comprehensive population-based study”, J Am Soc Nephrol, 18 (4), pp. 1292-8.
23.    Antonelli M, Azoulay E, Bonten M, et al. (2011), “Year in review in Intensive Care Medicine 2010: I. Acute renal failure, outcome, risk assessment and ICU performance, sepsis, neuro intensive care and experimentals”, Intensive Care Med, 37 (1), pp. 19-34.
24.    Badin J, Boulain T, Ehrmann S, et al. (2011), “Relation between mean arterial pressure and renal function in the early phase of shock: a prospective, explorative cohort study”, Crit Care, 15 (3), pp. R135.
25.    Bagshaw S. M., Dinna N. Cruz, Nadia Aspromonte, et al. (2010), “Epidemiology of cardio-renal syndromes: workgroup statements from the 7th ADQI Consensus Conference”, Nephrol Dial Transplant, 25, pp. 1406-1416.
26.    Bagshaw SM (2006), “Epidemiology of renal recovery after acute renal failure”, Curr Opin Crit Care, 12 (6), pp. 544-50.
27.    Bagshaw SM (2006), “The long-term outcome after acute renal failure”, Curr Opin Crit Care, 12 (6), pp. 561-6.
28.    Bagshaw SM (2008), “A multi-centre evaluation of the RIFLE criteria for early acute kidney injury in critically ill patients”, Nephrol Dial Transplant, 23, pp. 1203-1210.
29.    Bagshaw SM, Delaney A, Haase M, et al. (2007), “Loop diuretics in the management of acute renal failure: a systematic review and meta¬analysis”, Crit Care Resusc, 9 (1), pp. 60-8.
30.    Bagshaw SM, Langenberg C, Wan L, et al. (2007), “A systematic review of urinary findings in experimental septic acute renal failure”, Crit Care Med, 35 (6), pp. 1592-8.
31.    Bagshaw SM, Uchino S, Bellomo R, et al. (2007), “Septic acute kidney injury in critically ill patients: clinical characteristics and outcomes”, Clin J Am Soc Nephrol, 2 (3), pp. 431-9.
32.    Barraclough K, Leone E, Chiu A (2007), “Renal replacement therapy for acute kidney injury in pregnancy”, Nephrol Dial Transplant, 22 (8), pp. 2395-7.
33.    Bellomo R (2006), “The epidemiology of acute renal failure: 1975 versus 2005”, Curr Opin Crit Care, 12 (6), pp. 557-60.
34.    Bellomo R, Chapman M, Finfer S, et al. (2000), “Low-dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebo-controlled randomised trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) Clinical Trials Group”, Lancet, 356 (9248), pp. 2139-43.
35.    Bellomo R, Kellum JA, Ronco C (2012), “Acute kidney injury”, The Lancet, 380 (9843), pp. 756-766.
36.    Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, et al. (2004), “Acute renal failure – definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group”, Crit Care, 8 (20), pp. 204 – 212.
37.    Bellomo R, Wan L, May C (2008), “Vasoactive drugs and acute kidney injury”, Crit Care Med, 36 (4 Suppl), pp. 179 – 186.
38.    Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. (2009), “Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. 1992”, Chest, 136 (5 Suppl), pp. e28.
39.    Bonventre JV, Yang L (2011), “Cellular pathophysiology of ischemic acute kidney injury”, J Clin Invest, 121 (11), pp. 4210-21.
40.    Bouchard J, Soroko SB, Chertow GM, et al. (2009), “Fluid accumulation, survival and recovery of kidney function in critically ill patients with acute kidney injury”, Kidney Int, 76 (4), pp. 422-7.
41.    Bouman CS, Oudemans-Van Straaten HM, Tijssen JG, et al.
(2002), “Effects of early high-volume continuous venovenous hemofiltration on survival and recovery of renal function in intensive care patients with acute renal failure: a prospective, randomized trial”, Crit Care Med, 30 (10), pp. 2205-11.
42.    Bourgoin A, Leone M, Delmas A, et al. (2005), “Increasing mean arterial pressure in patients with septic shock: effects on oxygen variables and renal function”, Crit Care Med, 33 (4), pp. 780-6.
43.    Briguori C, Airoldi F, D’Andrea D, et al. (2007), “Renal Insufficiency Following Contrast Media Administration Trial (REMEDIAL): a randomized comparison of 3 preventive strategies”, Circulation, 115 (10), pp. 1211-7.
44.    Brochard L, Abroug F, Brenner M, et al. (2010), “An Official
ATS/ERS/ESICM/SCCM/SRLF Statement:    Prevention and
Management of Acute Renal Failure in the ICU Patient: an international consensus conference in intensive care medicine”, Am J Respir Crit Care Med, 181 (10), pp. 1128-55.
45.    Bywaters EG, Beall D (1941), “Crush Injuries with Impairment of Renal Function”, Br Med J, 1 (4185), pp. 427-32.
46.    Cartin-Ceba R, Haugen EN, Iscimen R, et aL (2009), “Evaluation of “Loss” and “End stage renal disease” after acute kidney injury defined by the Risk, Injury, Failure, Loss and ESRD classification in critically ill patients”, Intensive Care Med, 35 (12), pp. 2087-95.
47.    Cerda J, Cerda, M., Kilcullen, P., Prendergast J (2007), “In severe acute kidney injury, a higher serum creatinine is paradoxically associated with better patient survival”, Nephrol Dial Transplant, 22 (10), pp. 2781-4.
48.    Chronopoulos A, Rosner M. H., Cruz D. N., et al (2010), “Acute kidney injury in elderly intensive care patients: a review”, Intensive Care Med, 36 (9), pp. 1454-64.
49.    Coiffier B, Altman A, Pui CH, et al. (2008), “Guidelines for the management of pediatric and adult tumor lysis syndrome: an evidence- based review”, J Clin Oncol, 26 (16), pp. 2767-78.
50.    Cruz DN, Bolgan I, Perazella MA, et al. (2007), “North East Italian Prospective Hospital Renal Outcome Survey on Acute Kidney Injury (NEiPHROS-AKI): targeting the problem with the RIFLE Criteria”, Clin J Am Soc Nephrol, 2 (3), pp. 418-25.
51.    Davenport A. (2010), “Clinical guidelines for the protection of kidney function and prevention of acute kidney injury in the intensive care unit: common sense rather than magic bullets?”, Intensive Care Med, 36, pp. 379-380.
52.    De Mendonca A, Vincent JL, Suter PM, et al. (2000), “Acute renal failure in the ICU: risk factors and outcome evaluated by the SOFA score”, Intensive Care Med, 26 (7), pp. 915-21.
53.    De Vriese AS (2003), “Prevention and treatment of acute renal failure in sepsis”, JAm Soc Nephrol, 14 (3), pp. 792-805.
54.    Decker B. S., Bruce A. Molitoris (2015), “Manifestation of and risk factors for aminoglycoside nephrotoxicity”, UpToDate, Nov 2015.
55.    Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. (2013), “Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012”, Intensive Care Med, 39 (2), pp. 165-228.
56.    Dennen P, Douglas IS, Anderson R (2010), “Acute kidney injury in the intensive care unit: an update and primer for the intensivist”, Crit Care Med, 38 (1), pp. 261-75.
57.    Dunn JS, McNee JW (1917), “A contribution to the study of war nephritis”, Br Med J, 2 (2971), pp. 745-51.
58.    Finfer S, Bellomo R, Boyce N, et al. (2004), “A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit”, N Engl J Med, 350 (22), pp. 2247-56.
59.    Gabow PA, Kaehny WD, Kelleher SP (1982), “The spectrum of rhabdomyolysis”, Medicine (Baltimore), 61 (3), pp. 141-52.
60.    Garzotto F, Piccinni P, Cruz D, et al. (2011), “RIFLE-based data collection/management system applied to a prospective cohort multicenter Italian study on the epidemiology of acute kidney injury in the intensive care unit”, BloodPurif, 31 (1-3), pp. 159-71.
61.    Gettings L, Reynolds H (1999), “Outcome in post traumatic acute renal failure when continuous renal replacement therapy is applied early is late”, Intensive Care Med, 25, pp. 805-13.
62.    Group APCW (2008), Revision of the Atlanta Classification of Acute Pancreatitis www. pancreasclub.com/resources/AtlantaClassific ation
63.    H-Y- Lin, Jiun-Lai (2011), “Acute renal failure in severe pancreatitis: A population-based study”, Upsala Journal of Medical Sciences, 116, pp. 155-159.
64.    Hao Li, Zhaoxin Qian, Xiaoliang Liu (2010), “Risk factors and outcome of acute renal failurein patients with severe acute pancreatitis”, Journal of Critical Care, 25, pp. 225-229.
65.    Hoste E. A., Clermont G., A. K, et al. (2006), “RIFLE criteria for acute kidney injury are associated with hospital mortality in critically ill patients: a cohort analysis”, Crit Care, 10 (3), pp. R 73.
66.    Hoste EA, Doom, S., De Waele, J., Delrue LJ, Defreyne L, et al.
(2011), “Epidemiology of contrast-associated acute kidney injury in ICU patients: a retrospective cohort analysis”, Intensive Care Med, 37 (12), pp. 1921-31.
67.    Hoste EA, Schurgers M (2008), “Epidemiology of acute kidney injury: how big is the problem?”, Crit Care Med, 36 (4), pp. 146 – 151.
68.    House AA, Anand I., Bellomo R., Cruz D., Bobek I. (2010), “Definition and classification of Cardio-Renal Syndromes: workgroup statements from the 7th ADQI Consensus Conference”, Nephrol Dial Transplant, 25 (5), pp. 1416-20.
69.    Imam A, Tej K Mattoo, Melanie S Kim (2012), “Prevention and management of acute kidney injury (acute renal failure) in children”,
UpToDate, Jan 2012.
70.    Joannidis M, Metnitz B, Bauer P, et al. (2009), “Acute kidney injury in critically ill patients classified by AKIN versus RIFLE using the SAPS 3 database”, Intensive Care Med, 35 (10), pp. 1692-702.
71.    Julia B. Lewis, Eric G. Neilson (2012), Glomerular Diseases, Harrison’s principles of internal medicine 18th Ed, The McGraw-Hill Companies, pp. 2334 – 2354.
72.    Kamalanathan S., Anitha V. (2014), Fluid and Electrolyte
Management, The Washington Manual of Medical Therapeutics, ed 34th, Lippincott Wiliams & Wilkins, pp. 54-91.
73.    Kellum JA, J MD (2001), “Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis”, Crit Care Med, 29 (8), pp. 1526-31.
74.    Kellum JA, Norbert Lameire, Peter Aspelin, et al. (2012), “KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury”, Kidney International Supplements, 2, pp. 1-138.
75.    Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, et al. (1985), “APACHE II: a severity of disease classification system”, Crit Care Med, 13 (10), pp. 818-29.
76.    Lameire N, Van Biesen W, Hoste E, et al. (2008), “The prevention of acute kidney injury: an in-depth narrative review Part 1: volume resuscitation and avoidance of drug- and nephrotoxin-induced AKI”, NDT Plus, 1 (6), pp. 392-402.
77.    Lameire N, van Biesen W, Hoste E, et al. (2009), “The prevention of acute kidney injury an in-depth narrative review: Part 2: Drugs in the prevention of acute kidney injury”, NDT Plus, 2 (1), pp. 1-10.
78.    Landoni G, Biondi-Zoccai GG, Tumlin JA, et al. (2007), “Beneficial impact of fenoldopam in critically ill patients with or at risk for acute renal failure: a meta-analysis of randomized clinical trials”, Am J Kidney Dis, 49 (1), pp. 56-68.
79.    Lin C. Y., Chen Y. C., Tsai F. C., et al. (2006), “RIFLE classification is predictive of short-term prognosis in critically ill patients with acute renal failure supported by extracorporeal membrane oxygenation”, Nephrol Dial Transplant, 21 (10), pp. 2867-73.
80.    Liu KD, Himmelfarb J, Paganini E, et al. (2006), “Timing of initiation of dialysis in critically ill patients with acute kidney injury”, Clin J Am Soc Nephrol, 1 (5), pp. 915-9.
81.    Lopes JA, Fernandes P, Jorge S, et al. (2008), “Acute kidney injury in intensive care unit patients: a comparison between the RIFLE and the Acute Kidney Injury Network classifications”, Crit Care, 12 (4), pp. R 110.
82.    Lopes JA, Jorge S (2013), “The RIFLE and AKIN classifications for acute kidney injury: a critical and comprehensive review”, Clinical Kidney Journal, 6 (1), pp. 8-14.
83.    Macedo E, Mehta RL (2013), Epidemiology, Diagnosis, and Therapy of Acute Kidney Injury, Schrier’s Diseases of the Kidney, Ninth edition, Lippincott Williams & Wilkins, pp. 785-825.
84.    Malbrain ML, Cheatham ML, Kirkpatrick A, et al. (2006), “Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. I. Definitions”, Intensive Care Med, 32 (11), pp. 1722-32.
85.    Max Bell, Eva Liljestam, Fredrik Granath, et al. (2005), “Optimal follow-up time after continuous renal replacement therapy in actual renal failure patients stratified with the RIFLE criteria”, Nephrol Dial Transplant, 20, pp. 354-360.
86.    Mehta RL, Chertow GM (2003), “Acute renal failure definitions and classification: time for change?”, JAm Soc Nephrol, 14 (8), pp. 2178¬
87.
87.    Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al. (2007), “Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury”, Crit Care, 11 (2), pp. R31.
88.    Mehta RL, Pascual MT, Soroko S, et al. (2002), “Diuretics, mortality, and nonrecovery of renal function in acute renal failure”, Jama, 288 (20), pp. 2547-53.
89.    Mehta RL, Pascual MT, Soroko S, et al. (2004), “Spectrum of acute renal failure in the intensive care unit: the PICARD experience”, Kidney Int, 66 (4), pp. 1613-21.
90.    Metnitz PG, Krenn CG, Steltzer H, et al. (2002), “Effect of acute renal failure requiring renal replacement therapy on outcome in critically ill patients”, Crit Care Med, 30 (9), pp. 2051-8.
91.    Michael Oppert, Christoph Engel, Frank-Martin Brunkhorst, et aL
(2008), “Acute renal failure in patients with severe sepsis and septic shock- a significant independent risk factor for mortality: results from the German Prevalence Study”, Nephrol Dial Transplant, 23, pp. 904¬909.
92.    Mohmand H, Goldfarb S (2011), “Renal dysfunction associated with intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome”, J Am Soc Nephrol, 22 (4), pp. 615-21.
93.    Moreau R, Durand F, Poynard T, et al. (2002), “Terlipressin in patients with cirrhosis and type 1 hepatorenal syndrome: a retrospective multicenter study”, Gastroenterology, 122 (4), pp. 923-30.
94.    Myburgh JA, Finfer S, Bellomo R, et al. (2012), “Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care”, N Engl J Med, 367 (20), pp. 1901-11.
95.    Nadeau-Fredette AC, Bouchard J (2013), “Fluid management and use of diuretics in acute kidney injury”, Adv Chronic Kidney Dis, 20 (1), pp. 45-55.
96.    Nadezda Petejova, Arnost Martinek (2013), “Acute kidney injury following acute pancreatitis: A review”, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 157 (2), pp. 105-113.
97.    Nele Brusselaers, Stan Monstrey, Kirsten Colpaert, et al. (2010), “Outcome of acute kidney injury in severe burns: a systematic review and meta-analysis”, Intensive Care Med, 36, pp. 915-925.
98.    O’Grady JG (2005), “Acute liver failure”, Postgrad Med J, 81 (953), pp. 148-54.
99.    Okusa M.D., M.H R (2015), “Overview of the management of acute kidney injury (acute renal failure)”, UpToDate, Nov 2015.
100.    Ostermann M, Chang RW (2007), “Acute kidney injury in the intensive care unit according to RIFLE”, Crit Care Med, 35 (8), pp. 1837-43.
101.    Ozcakar ZB, Yalcinkaya F, Altas B, et al. (2009), “Application of the new classification criteria of the Acute Kidney Injury Network: a pilot study in a pediatric population”, PediatrNephrol, 24 (7), pp. 1379-84.
102.    Palevsky P, Zhang J, O’Connor (2008), “Intensity of renal support in critical ill patients with acute kidney injury”, N Engl J Med, 359 (1), pp. 7-20.
103.    Palevsky PM (2005), “Renal replacement therapy I: indications and timing”, Crit Care Clin, 21 (2), pp. 347-56.
104.    Palevsky PM, Liu KD, Brophy PD, et al. (2013), “KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury”, Am J Kidney Dis, 61 (5), pp. 649-72.
105.    Pall G, Dajan (2013), “Overview of Renal Anatomy/Function of the Kidney”, Bioengineering 6000 CVPhysiology Kidney.
106.    Parsons FM, Hobson SM, Blagg CR, et al. (1961), “Optimum time for dialysis in acute reversible renal failure. Description and value of an improved dialyser with large surface area”, Lancet, 1 (7169), pp. 129¬34.
107.    Patti G, Nusca A, Chello M, et al. (2008), “Usefulness of statin pretreatment to prevent contrast-induced nephropathy and to improve long-term outcome in patients undergoing percutaneous coronary intervention”, Am J Cardiol, 101 (3), pp. 279-85.
108.    Payen D, Mateo J, Cavaillon JM, et al. (2009), “Impact of continuous venovenous hemofiltration on organ failure during the early phase of severe sepsis: a randomized controlled trial”, Crit Care Med, 37 (3), pp. 803-10.
109.    Perner A, Haase N, Guttormsen AB, et aL (2012), “Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer’s acetate in severe sepsis”, N Engl J Med, 367 (2), pp. 124-34.
110.    Piccinni P, Cruz DN, Gramaticopolo S, et al (2011), “Prospective multicenter study on epidemiology of acute kidney injury in the ICU: a critical care nephrology Italian collaborative effort (NEFROINT)”, MinervaAnestesiol, 77 (11), pp. 1072-83.
111.    Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, et al. (2012), “Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition”, Jama, 307 (23), pp. 2526-33.
112.    Rea RS, Capitano B (2007), “Optimizing use of aminoglycosides in the critically ill”, Semin Respir Crit Care Med, 28 (6), pp. 596-603.
113.    Redfors B, Bragadottir G., Sellgren J., Sward, K., Ricksten SE
(2011), “Effects of norepinephrine on renal perfusion, filtration and oxygenation in vasodilatory shock and acute kidney injury”, Intensive Care Med, 37 (1), pp. 60-7.
114.    Redfors B, Bragadottir, G., Sellgren, J., Sward K, Sward K, et al.
(2010), “Acute renal failure is NOT an “acute renal success”–a clinical study on the renal oxygen supply/demand relationship in acute kidney injury”, Crit Care Med, 38 (8), pp. 1695-701.
115.    Ricci Z, Cruz D, Ronco C (2008), “The RIFLE criteria and mortality in acute kidney injury: A systematic review”, Kidney Int, 73 (5), pp. 538-46.
116.    Robert L. J. (2013), Tarascon Internal Medicine and Critical Care Pocketbook, Fifth Edition, Jones and Bartlett Learning, United State of America, pp. 4-6.
117.    Ronco C, Bellomo R, Homel P, et al. (2000), “Effects of different doses in continuous veno-venous haemofiltration on outcomes of acute renal failure: a prospective randomised trial”, Lancet, 356 (9223), pp. 26-30.
118.    Ronco C, Kellum, J. A., Bellomo, R., House AA (2008), “Potential interventions in sepsis-related acute kidney injury”, Clin J Am Soc Nephrol, 3 (2), pp. 531-44.
119.    S.K. Lwanga L (1991), Sample size determination in Health studies, World Health Organization Geneva
120.    Salgado G, Landa M, Masevicius D, et al. (2014), “Acute renal failure according to the RIFLE and AKIN criteria: a multicenter study”, MedIntensiva, 38 (5), pp. 271-7.
121.    Sampath S, Moran JL, Graham PL, et al. (2007), “The efficacy of loop diuretics in acute renal failure: assessment using Bayesian evidence synthesis techniques”, Crit Care Med, 35 (11), pp. 2516-24.
122.    Scheel PJ, Liu M, Rabb H (2008), “Uremic lung: new insights into a forgotten condition”, Kidney Int, 74 (7), pp. 849-51.
123.     Schneider J, Khemani R, Grushkin C, et al. (2010), “Serum creatinine as stratified in the RIFLE score for acute kidney injury is associated with mortality and length of stay for children in the pediatric intensive care unit”, Crit Care Med, 38 (3), pp. 933-9.
124.    Schrier RW (2010), “Fluid administration in critically ill patients with acute kidney injury”, Clin J Am Soc Nephrol, 5 (4), pp. 733-9.
125.    Schrier RW, Wang W (2004), “Acute renal failure and sepsis”, N Engl J Med, 351 (2), pp. 159-69.
126.    Schrier RW, Wang W, Poole B, et al. (2004), “Acute renal failure: definitions, diagnosis, pathogenesis, and therapy”, J Clin Invest, 114 (1), pp. 5-14.
127.    Seetharam AB, Lisker-Melman M (2010), Liver Diseases, The Washington Manual of Medical Therapeutics, 33rd ed, Lippincott Wiliams & Wilkins, pp. 619 -673.
128.    Sharon Anderson, Basil Eldadah, Jeffrey B. Halter, et al. (2011), “Acute Kidney Injury in Older Adults”, JAm Soc Nephrol, 22, pp. 28¬38.
129.    Siew ED, Ware LB, Ikizler TA (2011), “Biological markers of acute kidney injury”, J Am Soc Nephrol, 22 (5), pp. 810-20.
130.    Steven DW, Paul M Palevsky (2013), Contrast-Induce Acute Kidney Injury, Schrier’s Diseases of the Kidney, ninth edition, Lippincott Wiliams & Wilkins, pp. 959 – 980.
131.    Sushrut S. Waikar, Kathleen D. Liu, Glenn M Chertow (2008), “Diagnosis, Epidemiology and Outcomes of Acute Kidney Injury”, Clin J Am Soc Nephrol, 3, pp. 844-861.
132.    Sushrut S.Waikar, Bonventre JV (2012), Acute Kidney Injury, Harrison’s Principles of Internal Medicine 18 ed, The McGraw-Hill Companies, pp. 2293 – 2308.
133.    Teschan PE, Baxter CR, O’Brien TF, et al. (1998), “Prophylactic hemodialysis in the treatment of acute renal failure. Annals of Internal Medicine, 53:992-1016, 1960”, J Am Soc Nephrol, 9 (12), pp. 2384-97.
134.    Thadhani R, Pascual M, Bonventre JV (1996), “Acute Renal Failure”, New England Journal of Medicine, 334 (22), pp. 1448-1460.
135.    Tolwani AJ, Campbell RC, Stofan BS, et al. (2008), “Standard versus high-dose CVVHDF for ICU-related acute renal failure”, J Am Soc Nephrol, 19 (6), pp. 1233-8.
136.    Uchino S (2006), “The epidemiology of acute renal failure in the world”, Curr Opin Crit Care, 12 (6), pp. 538-43.
137.    Uchino S, Doig GS, Bellomo R, et al. (2004), “Diuretics and mortality in acute renal failure”, Crit Care Med, 32 (8), pp. 1669-77.
138.    Uchino S, Fealy N, Baldwin I, et al. (2004), “Continuous venovenous hemofiltration without anticoagulation”, Asaioj, 50 (1), pp. 76-80.
139.    Uchino S, Kellum JA, Bellomo R, et al. (2005), “Acute renal failure in critically ill patients: a multinational, multicenter study”, Jama, 294 (7), pp. 813-8.
140.    Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. (1996), “The SOFA (Sepsis- related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine”, Intensive Care Med, 22 (7), pp. 707-10.
141.    Wang Y, Chen X, Song Y, et al. (2008), “Association between obesity and kidney disease: a systematic review and meta-analysis”, Kidney Int, 73 (1), pp. 19-33.
142.    Warnock D. G. (2010), “Acute kidney injury: where’s the consensus about its definition?”, Nephrol Dial Transplant, 25 (1), pp. 9-11.
143.    Yancy CW (2007), “Benefit-risk assessment of nesiritide in the treatment of acute decompensated heart failure”, Drug Saf, 30 (9), pp. 765-81.
144.    Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C, et al. (2012), “Association between a chloride-liberal vs chloride-restrictive intravenous fluid administration strategy and kidney injury in critically ill adults”, Jama, 308 (15), pp. 1566-72.
145.    Zarjou A, Agarwal A (2011), “Sepsis and acute kidney injury”, JAm Soc Nephrol, 22 (6), pp. 999-1006.
ĐẶT VẤN ĐỀ  Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức
Chương 1: TỒNG QUAN    3
1.1.    Sinh lý học của thận    3
1.1.1.    Chức năng của thận    3
1.1.2.    Tuần hoàn thận và sử dụng ôxy ở thận    3
1.2.    Định nghĩa và nguyên nhân tổn thương thận cấp    6
1.2.1.    Định nghĩa tổn thương thận cấp    6
1.2.2.    Nguyên nhân tổn thương thận cấp    7
1.3.    Đánh giá mức độ tổn thương thận cấp    10
1.3.1.    Đánh giá mức độ tổn thương thận cấp phổ biến hiện nay    12
1.3.2.    Phân độ tổn thương thận cấp theo RIFLE    12
1.4.    Đánh giá nguy cơ, dự phòng và điều trị tổn thương thận cấp    20
1.4.1.    Đánh giá nguy cơ và các biện pháp dự phòng chung    20
1.4.2.    Các biện pháp dự phòng tổn thương thận cấp    21
1.4.3.    Điều trị tổn thương thận cấp    28
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    38
2.1.    Đối tượng nghiên cứu    38
2.1.1.    Địa điểm và thời gian nghiên cứu    38
2.1.2.    Đối tượng nghiên cứu    38
2.2.    Phương pháp nghiên cứu    39
2.2.1.    Thiết kế nghiên cứu    39
2.2.2.    Cỡ mẫu nghiên cứu    39
2.2.3.    Phương pháp chọn mẫu    39
2.2.4.    Nội dung nghiên cứu và các các tiêu chí đánh giá    39
2.2.5.    Tiến hành nghiên cứu    50
2.2.5.    Phương tiện nghiên cứu    50 
2.3.    Xử lý số liệu    56
2.4.    Đạo đức nghiên cứu    57
Chương 3: KẾT QUẢ    60
3.1.    Đặc điểm chung    60
3.1.1.    Phân bố bệnh nhân theo giới tính    60
3.1.2.    Phân bố bệnh nhân theo tuổi    61
3.1.3.    Kết quả điều trị bệnh nhân    62
3.1.4.    Thời gian nằm viện của bệnh nhân    63
3.2.    Mức độ, tiến triển, tiên lượng của tổn thương thận cấp theo phân
độ RIFLE    64
3.2.1.    Đặc điểm bệnh nhân lúc vào viện     64
3.2.2.    Tiến triển của nhóm tổn thương thận cấp theo    phân độ RIFLE .66
2.3.3.    Diễn biến của tổn thương thận cấp theo nhóm    bệnh    71
3.2.4.    Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm của bệnh nhân    74
3.2.5.    Kết quả điều trị theo mức độ tổn thương thận    79
3.3.    Một số yếu tố nguy cơ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức..83
3.3.1.    Một số yếu tố nguy cơ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức83
3.3.2.    Một số yếu tố nguy cơ tử vong ở bệnh nhân tổn thương thận cấp86
Chương 4: BÀN LUẬN    91
4.1.     Đặc điểm chung    91
4.1.1.     Phân bố bệnh nhân theo giới tính    91
4.1.2.     Phân bố bệnh nhân theo tuổi    92
4.1.3.    Kết quả điều trị bệnh nhân    93
4.1.4.    Thời gian nằm viện của bệnh nhân    94
4.2.    Mức độ và tiến triển của tổn thương thận cấp theo phân độ RIFLE95
4.2.1.    Đặc điểm của bệnh nhân lúc vào viện    95
4.2.2.    Tiến triển của nhóm tổn thương thận cấp theo phân độ RIFLE .97
4.2.3.    Diễn biến của tổn thương thận cấp theo nhóm bệnh    100
4.2.4.    Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm của bệnh nhân tổn thương
thận cấp    105
4.2.5.    Kết quả điều trị theo mức độ tổn thương thận    108
4.3.    Một số yếu tố nguy cơ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức 114
4.3.1.    Một số yếu tố nguy cơ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức114
4.3.2.    Một số yếu tố nguy cơ tử vong ở bệnh nhân tổn thương thận cấp119
KẾT LUẬN    124
KIẾN NGHỊ    123
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 
Trang
Bảng 1.2. Phân loại tổn thương thận cấp phổ biến hiện nay    13
Bảng 1.3. Phân độ RIFLE    16
Bảng 2.1. Định nghĩa Berlin về ARDS     45
Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi    61
Bảng 3.2. Thời gian nằm viện của bệnh nhân có tổn thương thận cấp và
không tổn thương thận    63
Bảng 3.3. Đặc điểm bệnh nhân lúc vào viện theo RIFLE     64
Bảng 3.4. Tỉ lệ bệnh nhân theo nhóm bệnh    65
Bảng 3.5. Tiến triển của tổn thương thận cấp trong quá trình điều trị    66
Bảng 3.6. Mức độ tổn thương thận của các nhóm lúc ra viện    68
Bảng 3.7. Phân bố suy thận cấp theo hình thái tiến triển    68
Bảng 3.8. Kết quả điều trị theo mức độ tổn thương thận khi vào viện    69
Bảng 3.9. Phân bố mức độ tổn thương thận cấp theo tình trạng suy
đa tạng    69
Bảng 3.10. Diễn biến của tổn thương thận theo thời gian    70
Bảng 3.11. Diễn biến của mức độ tổn thương thận cấp theo nhóm bệnh. …71 Bảng 3.12. Tiến triển tổn thương thận cấp tăng lên sau vào viện theo
nhóm bệnh    72
Bảng 3.13. Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân tổn thương thận lúc vào viện . ..74 Bảng 3.14. Xét nghiệm huyết học và đông máu bệnh nhân tổn thương
thận cấp lúc vào viện    75
Bảng 3.15. Thay đổi công thức máu, đông máu cơ bản của bệnh nhân
tổn thương thận cấp trong thời gian nằm viện    76
Bảng 3.16. Xét nghiệm hóa sinh của các bệnh nhân lúc vào viện    77
Bảng 3.17. Thay đổi xét nghiệm hóa sinh và khí máu động mạch bệnh
nhân tổn thương thận cấp trong thời gian nằm viện    78 
Bảng 3.18. Kết quả điều trị theo mức độ tổn thương thận ở các thời điểm 79 Bảng 3.19. Một số đặc điểm liên quan tới kết quả điều trị khi tổn thương
thận nặng nhất    80
Bảng 3.20. Một số đặc điểm bệnh nhân sống và    tử vong ở    nhóm tổn thương
thận cấp    81
Bảng 3.21. Hiệu quả điều trị tổn thương    thận sớm từ mức    độ nguy    cơ    82
Bảng 3.22. Một số yếu tố nguy cơ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân
hồi sức    83
Bảng 3.23. Hồi quy logistic tổn thương thận cấp    và các    yếu tố liên    quan ..84
Bảng 3.24. Một số yếu tố nguy cơ tới tử vong ở bệnh nhân tổn thương
thận cấp    86
Bảng 3.25. Hồi quy logistic tử vong ở bệnh nhân tổn thương thận cấp và
các yếu tố liên quan    87
Bảng 3.26. Liên quan mức độ tổn thương thận lúc vào viện theo RIFLE
với tử vong    88
Bảng 3.27. Liên quan lúc tổn thương thận nặng nhất theo RIFLE với
tử vong    89
Bảng 3.28. Liên quan giữa các nhóm bệnh ở bệnh nhân tổn thương
thận cấp với tử vong    90 

 
Biểu đồ 1.1.    Nguyên nhân tổn thương thận cấp    7
Biểu đồ 3.1.    Phân bố theo giới của các nhóm bệnh nhân    60
Biểu đồ 3.2.    Kết quả điều trị của bệnh nhân nghiên cứu    62
Biểu đồ 3.3. Phân bố mức độ AKI theo RIFLE khi vào viện    65
Biểu đồ 3.2. Phân bố mức độ AKI theo RIFLEmax    65
Biểu đồ 3.5    Kết quả điều trị tổn thương thận cấp theo các nhóm bệnh    73
Biểu đồ 3.6.    Dự đoán tiên lượng tử vong của nhóm không tổn thương thận
và các mức độ tổn thương thận    83
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Sơ đồ tuần hoàn tại đơn vị thận    4
Hình 1.2. Cấu trúc của đơn vị thận- Phân bố máu và oxi    5
Hình 1.3. Tổn thương thận cấp ảnh hưởng tới các cơ quan    9
Hình 1.4. Đáp ứng và không đáp ứng với truyền dịch trong tổn thương
thận cấp    21
Hình 2.1. Sơ đồ nghiên cứu    59

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment