Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư cập nhật những tiến bộ khoa học và lâm sàng điều trị xạ trị Ung thư mới nhất. Một trong những tham khảo tốt nhất thế giới về lĩnh vực xạ trị ung thư.

Tiến sĩ Theodore L. Phillips, cùng với hai tác giả mới, tiến sĩ. Richard Hoppe và Mack Roach sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan đa góc cạnh ở các trình bày của triết lý thống nhất điều trị cho bệnh nhân ung thư nhấn mạnh triết lý về “chữa bệnh cứu người” .

Bạn cũng có thể tìm hiểu việc thực hiện các kỹ thuật hình ảnh học mới để xác định vị trí và điều trị các khối u, các liệu pháp mục tiêu phân tử mới, và các phương pháp điều trị mới.

– Bạn đọc có thể truy cập trực tuyến vào các nội dung của cuốn sách, tải về hình ảnh từ thư viện tại expertconsult.com.

– Hướng dẫn chi tiết các quy trình, các kỹ thuật từng bước để đánh giá và thực hiện các tùy chọn liệu pháp xạ trị với nội dung đầy màu sắc, toàn diện, đầy đủ, theo định hướng lâm sàng.

– Xem lại các nguyên tắc cơ bản phía sau việc lựa chọn và ứng dụng của tia xạ theo một phương thức điều trị, bao gồm cả sinh học bức xạ, vật lý bức xạ, cố định và mô phỏng, suất liều cao, và nhiều thứ khác…

Đây là một trong những cuốn sách toàn diện nhất và có thẩm quyền hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xạ trị ung thư.

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

THÔNG TIN :

Textbook of Radiation Oncology 3rd edition

Richard Hoppe, Theodore L. Phillips, Mack Roach

Saunders publisher.

Price : 252.64 USD

Richard Hoppe, MD

Theodore Phillips, MD

Mack Roach, MD

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

Leave a Comment