Lippincott U lympho Hodgkin 2nd

Lippincott U lympho Hodgkin 2nd

Lippincott U lympho Hodgkin 2nd .Một giáo trình toàn diện về U lympho Hodgkin nay đã được cập nhật và sửa đổi toàn diện trong ấn bản mới. Hơn 100 cơ quan được công nhận từ tất cả các nơi trên thế giới cung cấp thông tin toàn diện, hiện hành về mọi khía cạnh của u lympho Hodgkin, bao gồm nguyên nhân, dịch tễ học, sinh học, giải phẫu bệnh, đánh giá, chẩn đoán giai đoạn, điều trị, và theo dõi.

Phiên bản này mô tả việc sử dụng ngày càng tăng của công nghệ quét PET trong việc đánh giá giai đoạn của ung thư và theo dõi tiến triển điều trị. 

Các chương thảo luận về các lựa chọn điều trị hiện nay, bao gồm cả sự kết hợp hóa trị, xạ trị, kỹ thuật điều trị mới, và cấy ghép tế bào gốc tạo máu và cung cấp hướng dẫn để lựa chọn điều trị. 

Xem xét đầy đủ các hiệu ứng mới nhất của liệu pháp và các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân.

Phiên bản này bao gồm quyền truy cập đầy đủ các nội dung trực tuyến, cho phéo tìm kiếm trong toàn bộ cuốn sách với tất cả các hình ảnh.

Lippincott U lympho Hodgkin 2nd

TÓM TẮT

Hodgkin Lymphoma 2nd edition

Richard T. Hoppe, Peter M. Mauch, James O. Armitage, Volker Diehl, Lawrence M. Weiss

Hardcover: 496 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 

Second edition (May 18, 2007)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment