Luận văn Đánh giá tác dụng điều trị đau bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn PPT

Luận văn Đánh giá tác dụng điều trị đau bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn PPT

Luận văn Đánh giá tác dụng điều trị đau bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn.Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị và phòng bệnh nhưng tỷ lệ tử vong do ung thư vẫn đứng hàng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong trên thế giới. Năm 2007 khép lại với hơn 12 triệu người mới mắc và cướp đi sinh mạng của 7,6 triệu người do ung thư, chiếm 13% tổng số tử vong. Dự đoán tới năm 2015 là 9 triệu người và đến năm 2030 là 11,4 triệu người chết do ung thư. Lượng bệnh nhân ở các nước đang phát triển gấp 3 lần các nước phát triển, tỷ lệ này đang tăng nhanh ở các nước châu Á. Dự đoán đến năm 2020 châu Á sẽ có 7,1 triệu người mới mắc

Download bản full tại đây : Luận văn Đánh giá tác dụng điều trị đau bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn

Download bản PPT FREE tại đây :http://bit.ly/2kMVidg

 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá tác dụng điều trị đau bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn” với mục tiêu:

1. Đánh giá tác dụng điều trị đau bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn.

2.  Xác định sự thay đổi một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa sau điện châm trên bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn.

MỤC LỤC Đánh giá tác dụng điều trị đau bằng điện châm ở bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn muộn

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tình hình nghiên cứu giảm đau trên thế giới và trong nước 3

1.2. Tình hình nghiên cứu điều trị đau trong ung thư vòm họng 7

1.3. Sinh lý cảm giác đau 8

1.4. Đau do ung thư 15

1.5. Đau và ung thư theo y học cổ truyền (YHCT) 19

1.6. Ung thư vòm họng (nasopharyngeal carcinoma) 22

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

2.1. Địa điểm – thời gian nghiên cứu 28

2.2. Đối tượng nghiên cứu 28

2.3. Phương pháp nghiên cứu 29

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33

3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 33

3.2. Kết quả điều trị 35

3.3. Tác dụng không mong muốn 45

Chương 4. BÀN LUẬN 46

4.1. Bàn luận về đối tượng nghiên cứu 46

4.2. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 47

4.3. Tác dụng không mong muốn 55

4.4. Bàn luận về chọn huyệt và kỹ thuật châm 56

KẾT LUẬN 58

KIẾN NGHỊ 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

PHỤ LỤC

Leave a Comment