MALAKOPLAKIA GIẢ U Ở THẬN – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

MALAKOPLAKIA GIẢ U Ở THẬN – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

MALAKOPLAKIA GIẢ U Ở THẬN – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN
Lương Việt Bằng1, Nguyễn Mạnh Hùng1, Nguyễn Thị Lam1,289-292
Ngô Thị Thu Hà1, Nguyễn Thị Hương Giang1, Trịnh Tuấn Dũng

Đặt vấn đề: Malakoplakia là một bệnh viêm u hạt xuất phát từ rối loạn chức năng đại thực bào. Malakoplakia ở thận rất hiếm gặp và có thể bị nhầm lẫn với u ác tính. Việc nhận biết được thực thể này có ý nghĩa quan trọng trong thực hành lâm sàng.
Ca bệnh: Chúng tôi báo cáo một trường hợp nam giới lớn tuổi với tiền sử nhiễm khuẩn tiết niệu dai dẳng, có một khối ở thận trái được phát hiện tình cờ và đã được chẩn đoán là u thận. Kết quả giải phẫu bệnh tổn thương là bệnh Malakoplakia. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh kết hợp chọc hút dẫn lưu dịch trong khối.
Bàn luận: Tổn thương trong Malakoplakia được hình thành do rối loạn chức năng lysosome dẫn đến diệt khuẩn không hiệu lực của đại thực bào. Bệnh thường xuất hiện trên nền suy giảm miễn dịch và liên quan đến E. coli trong khoảng hai phần ba số trường hợp. Tổn thương đơn ổ ở thận hiếm gặp và có thể bị nhầm là u thận. Giải phẫu bệnh có vai trò chẩn đoán xác định và loại trừ bệnh lý ác tính. Malakoplakia có thể điều trị kháng sinh hoặc phẫu thuật, tùy thuộc vào số lượng và mức độ tổn thương.

Kết luận: Những trường hợp có khối ở thận với tiền sử nhiễm khuẩn tiết niệu dai dẳng cần phải được chẩn đoán phân biệt với Malakoplakia

Malakoplakia là một bệnh viêm u hạt với tổn thương đặc trưng là các mảng mềm màu vàng, được hình thành do hậu quả từ rối loạn chức năng đại thực bào.1 Bệnh có thể gặp ở nhiều cơ quan khác nhau nhưng thường xuất hiện ở đường tiết niệu.1 Malakoplakia ở thận hiếm gặp và có thể bị chẩn đoán nhầm là u, đặc biệt với những trường hợp bệnh đơn ổ.2 Việc nhận biết được thực thể này có ý nghĩa quan trọng trong thực hành lâm sàng. Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo một trường hợp Malakoplakia ở thận được ghi nhận và điều trị tại cơ sở của mình.

MALAKOPLAKIA GIẢ U Ở THẬN – BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Leave a Comment