THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CỦA 8 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CỦA 8 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CỦA 8 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Đoàn Văn Khương1, Lê Phong Thu2 và cộng sự 294-

Các tỉnh thành đều có cơ sở giải phẫu bệnh (GPB), các cơ sở GPB ở các tỉnh có sự khác nhau về nhân lực cũng như trang thiết bị. Mục tiêu: Khảo sát sơ bộ thực trạng hoạt động của chuyên ngành GPB 8 tỉnh miền núi phía bắc: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Bắc Giang, Sơn La và Vĩnh Phúc. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang thực trạng hoạt động chuyên ngành GPB 8 tỉnh trên. Kết quả: Có 21 cơ sở GPB với 42 bác sỹ (BS), 67 kỹ thuật viên (KTV), số lượng trang thiết bị, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm được thực hiện các tỉnh khác nhau. Kết luận: Nhân lực, cơ sở vật chất và hoạt động chuyên môn GPB của các tỉnh không đồng đều và có nhiều đặc thù riêng.

Theo quy chế bệnh viện, Khoa Giải phẫu bệnh (GPB) là cơ sở làm các xét nghiệm mô bệnh học (MBH), tế bào (TB) bệnh học, khám nghiệm tử thi và siêu cấu trúc [4]. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ sở GPB tuyến tỉnh hầu hết không thực hiện được tất cả các xét nghiệm này. Các xét nghiệm tối thiểu như TB chọc hút, TB cổ tử cung (CTC), đặc biệt là các xét nghiệm MBH là những xét nghiệm cơ bản nhất của chuyên nghành GPB. Cũng theo quy chế bệnh viện thì các bệnh việntuyến tỉnh phải có Khoa GPB nhưng trên thực tế có thể chỉ là đơn vị ghép với khoa khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ môn Giải phẫu bệnh Trường Đại học Y khoa Hà Nội (1998), Giới thiệu bộ môn giải phẫu bệnh, Giải phẫu Bệnh học, Nhà Xuất bản Y học, tr. 3.
2. Bộ Y tế (2016), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên nghành giải phẫu bệnh, tế bào học, Nhà Xuất bản Y học, tr. 19-23.
3. Bộ Y tế (2003), Quyết định về việc ban hành quy chế công tác khoa ung bướu, Số 3981/2003/QĐ-BYT, ngày 27/07/2003.
4. Bộ Y tế (1997), Quyết định về việc ban hành quy chế bệnh viện, Số 1895/1997/QĐ-BY, ngày 19/09/1997.
5. Đoàn Văn Khương, Nguyễn Duy Hưng (2020). Kết hợp giữa chuyên khoa giải phẫu bệnh và ung bướu ở bệnh viện tuyến tỉnh, Tạp chí Y học Việt nam, 147, Số đặc biệt tháng 12/2020, Tr. 544 – 47.
6. Đoàn Văn Khương, Nguyễn Hữu Trang (2018). “Thực trạng xét nghiệm mô bệnh học tại một bệnh viện tuyến tỉnh”. Tạp chí Y Học Việt Nam, Tập 471, tháng 10, số chuyên đề – 2018. Tr. 157-161. 2021;100(36):e27137. doi:10.109

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CỦA 8 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Leave a Comment