MALAKOPLAKIA KÈM CARCINÔM TUYẾN TUYẾN TIỀN LIỆT: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ TỔNG QUAN Y VĂN

MALAKOPLAKIA KÈM CARCINÔM TUYẾN TUYẾN TIỀN LIỆT: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ TỔNG QUAN Y VĂN

MALAKOPLAKIA KÈM CARCINÔM TUYẾN TUYẾN TIỀN LIỆT: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
Võ Quang Thái1, Nguyễn Ngọc Minh Tâm1,336-339
Bùi Thị Thanh Tâm2, Nhan Thị Hiếu1

Tổng quan: Malakoplakia là tình trạng viêm hiếm gặp, chủ yếu ở đường niệu dục. Trong đó malakoplakia ở tuyến tiền liệt thì cực hiếm. Malakoplakia kèm carcinôm tuyến tuyến tiền liệt ghi nhận chỉ khoảng 11 ca trên y văn. Chúng tôi báo cáo thêm 01 ca gặp trong thực hành lâm sàng.
Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân nam, 87 tuổi,đến khám vì tiểu khó. Kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (PSA) tăng và tuyến tiền liệt có tổn thương được đánh giá PIRADS 4 – 5 trên hình ảnh cộng hưởng từ (MRI). Chẩn đoán giải phẫu bệnh trên mẫu sinh thiết lõi: Malakoplakia với nhiều thể Michaelis-Gutmann kèm carcinôm tuyến nang tuyến tiền liệt khu trú, nhóm 1 theo ISUP, điểm Gleason 6 (3+3).
Kết luận: Chúng tôi báo cáo thêm 1 trường hợp malakoplakia kèm carcinôm tuyến tuyến tiền liệt. Malakoplakia có thể chẩn đoán nhầm với carcinôm tuyến độ mô học cao hay cho hình ảnh bệnh tiến triển; bác sĩ giải phẫu bệnh và bác sĩ lâm sàng cần thận trọng trong thực hành.

Malakoplakia là tình trạng viêm hiếm gặp, được mô tả hình thái lần đầu tiên trên mẫu sinh thiết bàng quang bởi Michaelis và Gutmann [1], [2]. Bệnh thường chẩn đoán ở đường niệu, gần 70% trường hợp ở bàng quang [2], [6], [7]. Malakoplakia ở tuyến tiền liệt (TTL) cực kỳ hiếm, khoảng hơn 50 ca được ghi nhận trong y văn [1], [6]. Trong đó, chỉ có 11 ca ghi nhận malakoplakia hiện diện cùng carcinôm tuyến TTL

MALAKOPLAKIA KÈM CARCINÔM TUYẾN TUYẾN TIỀN LIỆT: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ TỔNG QUAN Y VĂN

Leave a Comment