ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA DẤU ẤN MIỄN DỊCH GLYPICAN-3 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA DẤU ẤN MIỄN DỊCH GLYPICAN-3 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA DẤU ẤN MIỄN DỊCH GLYPICAN-3 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN
Lê Ngọc Diệu Thảo1, Phạm Quang Thông1,
Hoàng Văn Thịnh1, Lê Minh Huy2 321-329

Ung thư gan thuộc nhóm ung thư thường gặp nhất trên thế giới, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh do u gây ra. Mặc dù có nhiều bước tiến trong chẩn đoán và điều trị, tiên lượng bệnh còn rất xấu. Dấu ấn Glypican-3 được đánh giá có vai trò trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan.
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm biểu hiện của Glypican-3 trên mẫu mô bệnh phẩm ung thư biểu mô tế bào gan và mối liên quan với các đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu cắt ngang mô tả trên 132 trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan được chẩn đoán sau phẫu thuật cắt gan bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Kết quả: Glypican-3 biểu hiện trên 92/132 (69,7%) trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan. Có mối liên quan giữa biểu hiện Glypican-3 ở nhóm ung thư biểu mô tế bào gan có độ biệt hóa kém, có nồng độ AFP huyết thanh cao ≥ 400ng/ml so với nhóm còn lại

Ung thư gan nguyên phát nằm trong nhóm những ung thư thường gặp nhất trên thế giới. Trong đó ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) là loại ung thư nguyên phát thường gặp nhất ở gan. Tỷ lệ sống 5 năm sau điều trị thấp khoảng 17%-69%, tỷ lệ tái phát 77-100%[2, 9]. Tiên lượng của bệnh nhân UTBMTBG phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như các yếu tố dịch tễ, nguyên nhân sinh bệnh, các yếu tố liên quan đến đặc điểm giải phẫu bệnh của khối u, chức năng của phần gan còn lại cũng như khả năng đáp ứng điều trị của bệnh nhân.

ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA DẤU ẤN MIỄN DỊCH GLYPICAN-3 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

Leave a Comment