MANG THAI TRÊN BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN: BÁO CÁO 05 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

MANG THAI TRÊN BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN: BÁO CÁO 05 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

MANG THAI TRÊN BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN: BÁO CÁO 05 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TÓM TẮT
Mục tiêu: báo cáo 05 bệnh nhân mang thai sau ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và  phương  pháp:  mô  tả  cắt  ngang,  hồi  cứu  05  trường  hợp  mang  thai  và  sinh  con  trong  số 200 bệnh nhân sau ghép thận tại Khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12 – 2011 đến 7 –  2018.  Kết quả:  bệnh nhân mang thai sau ghép thận trên  24 tháng, creatinin máu trước mang thai từ 65  –  121 µmol/l, không có tăng huyết áp, không có protein niệu, không có thiếu máu và nồng độ tacrolimus trong máu trước mang thai ổn định, đều dùng phác đồ thuốc chống thải ghép medrol + prograf + MMF. Trong thời gian mang thai, cả 5 bệnh nhân đều không xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ, chuyển dùng phác đồ thuốc chống thải ghép medrol + prograf + imurel. 4/5 bệnh nhân sinh con thành công, 1 bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 25. 4/5 bệnh nhân đều mổ đẻ, 2/4 trẻ sinh đủ tháng (38 tuần), 2/4 trẻ sinh thiếu tháng (37 tuần).  Trẻ sinh nặng 2.500 –  2.800 gr. Chức năng thận trước, trong khi mang thai và  sau sinh 3 tháng đều không có  thay đổi khác biệt (p > 0,05).  Bệnh nhân đều quay trở lại dùng cellcept thay cho imurel ngay sau sinh. Kết luận: mang thai và sinh đẻ ở bệnh nhân sau ghép thận có những nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi, cần phải kế hoạch từ trước và theo dõi điều trị cẩn thận. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment