Mô tả nhận thức về tai nạn do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội năm 2016

Mô tả nhận thức về tai nạn do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội năm 2016

Mô tả nhận thức về tai nạn do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội năm 2016.Tai nạn do vật sắc nhọn (VSN) gây ra là tai nạn thường gặp và có khả năng phơi nhiễm cho nhân viên y tế (NVYT) [1],[2],[3]. Theo WHO, trung bình tần suất xảy ra tai nạn do VSN với mỗi NVYT là 0,2 -4,7/năm, trong đó chấn thương nghề nghiệp là một trong những nguyên nhân chính [2]. Theo CDC, ước tính mỗi năm có 385.000 trường hợp tai nạn do kim đâm và VSN gây ra cho NVYT [1],[3], trong đó sinh viên y khoa chiếm 4% [4]. Tỉ lệ mắc tai nạn do VSN của sinh viên điều dưỡng trên thế giới dao động từ 9.4% – 100% [5],[6].

Tai nạn do VSN là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến phơi nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên y tế, sinh viên. Tại bệnh viện Chợ Rẫy (2010), trong tổng số các trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp có đến 74.8% nguyên nhân là tai nạn VSN [7]. Tỉ lệ NVYT mắc phơi nhiễm nghề nghiệp do tai nạn từ VSN chiếm 64.8% trong tổng số các nguyên nhân gây phơi nhiễm nghề nghiệp với NVYT [8].

Sinh viên y khoa đặc biệt là sinh viên điều dưỡng là đối tượng có nguy cơ cao gặp tai nạn do VSN [9]. Trong quá trình thực hành lâm sàng, sinh viên cần đảm bảo yêu cầu học tập, thực hành điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, họ bị hạn chế về kinh nghiệm lâm sàng, thiếu kiến thức lâm sàng lại phải thường xuyên làm việc trong môi trường mới hơn so với NVYT đang làm việc tại bệnh viện dẫn đến khả năng tai nạn do VSN cũng tăng [1],[10].

Nhận thức về tai nạn do VSN của nhân viên y tế nói chung và sinh viên y khoa hay sinh viên điều dưỡng nói riêng là vô cùng quan trọng. Điều này giúp nhân viên và sinh viên tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời góp phần tích cực vào phòng ngừa phơi nhiễm các bệnh lây truyền qua đường máu mà nguyên nhân phần lớn từ các tai nạn do VSN gây ra. Vì vậy, nghiên cứu: “ Mô tả nhận thức về tại nạn do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội năm 2016 ” được tiến hànhvới hai mục tiêu cụ thể sau:

1-Mô tả nhận thức của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội về nguy cơ tai nạn do vật sắc nhọn.

2-Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhận thức của sinh viên điềudưỡng về phòng ngừa tai nạn do vật sắc nhọn.

 

Leave a Comment