MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ

MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ

MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ
Hoàng Văn Sỹ1,2, Trương Phi Hùng1, Nguyễn Đinh Quốc Anh2, Vương Anh Tuấn2, Lê Ngân2, Nguyễn Thuỳ Trang2, Nguyễn Minh Kha1
1 Đại học Y Dược TP. HCM
2 Bệnh viện Chợ Rẫy
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Nhật ký điện tâm đồ có vai trò quan trọng trong chẩn đoán mức độ ảnh hưởng của rối loạn tim ở bệnh nhân rối loạn nhịp được chỉ định gắn Holter điện tâm đồ 24 giờ. Các báo cáo về mối liên quan giữa triệu chứng trên nhật ký và các rối loạn nhịp tim ghi nhận cùng thời điểm trên Holter điện tâm đồ 24 giờ còn hạn chế tại Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả mối liên quan giữa các triệu chứng ghi nhận trên nhật ký và các rối loạn nhịp tim trên Holter điện tâm đồ 24 giờ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang mô tả. Nghiên cứu gồm 312 bệnh nhân mắc bệnh tim mạch được chỉ định Holter điện tâm đồ 24 giờ. Dùng hệ thống Holter DigiTrak XT 5 điện cực của hãng Philips để ghi và phân tích điện tâm đồ. Kết quả: Trong 312 bệnh nhân, độ tuổi trung bình là 52,3 ± 16,1 tuổi, nam giới chiếm 54,5% (170/142). Triệu chứng than phiền thường gặp nhất là hồi hộp (40,7%) và mệt mỏi/đau đầu (25%). Nghiên cứu ghi nhận 99 bệnh nhân (31,7%) có rối loạn nhịp tim nặng trên Holter điện tâm đồ 24 giờ. Rối loạn nhịp trên thất; nhịp nhanh thất; nhịp chậm và ngoại tâm thu thất dầy có tỷ lệ lần lượt là 9,9; 4,8%; 10,3% và 11,9%. Có 57 bệnh nhân (18,3%) than phiền triệu chứng trong nhật ký khi gắn Holter, triệu chứng phổ biến nhất là đau ngực (42,1%) và mệt/đau đầu (40,4%). Triệu chứng và rối loạn nhịp xuất hiện đồng thời ở 14 bệnh nhân, chiếm 24,6% số bệnh nhân có triệu chứng. Không có triệu chứng nào đặc trưng tiên đoán loại rối loạn nhịp cụ thể. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy khoảng một phần ba bệnh nhân trong nghiên cứu có rối loạn nhịp tim nặng trên Holter điện tâm đồ 24 giờ, một phần năm số bệnh nhân báo cáo có ít nhất một triệu chứng trên nhật ký. Kết quả cho thấy 24,6% số bệnh nhân có triệu chứng trên nhật ký liên quan cùng lúc với rối loạn nhịp tim.

MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ

Leave a Comment