MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG HER2 VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG HỢP UNG THƯ VÚ XÂM LẤN HER2 2+

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG HER2 VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG HỢP UNG THƯ VÚ XÂM LẤN HER2 2+

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG HER2 VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG HỢP UNG THƯ VÚ XÂM LẤN HER2 2+
Đoàn Thị Phương Thảo1, Lê Hồng Phúc1, Lưu Thị Thu Thảo1, 276-283
Đặng Hoàng Minh1, Bùi Võ Minh Hoàng1

Đặt vấn đề: Ung thư vú là một ung thư thường gặp và là một trong những loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trên thế giới.
Tình trạng HER2 dương tính được ghi nhận ở 20-30% các trường hợp ung thư vú có tiên lượng xấu, nhưng hiện nay các nghiên cứu trong nước chưa có nhiều thông tin về nhóm ung thư vú xâm lấn HER2 2+ nên nhóm nghiên cứu tiến hành đánh sự tương đồng giữa tình trạng HER2 với các đặc điểm mô bệnh học khác của ung thư vú.
Mục tiêu: : Chúng tôi nghiên cứu các đặc điểm giải phẫu bệnh và tình trạng biểu hiện thụ thể nội tiết, Ki-67 và HER2 của các trường hợp ung thư vú tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả 31 trường hợp ung thư vú xâm lấn HER2 2+
Kết quả: Các trường hợp ung thư vú xâm lấn HER2 2+ ghi nhận độ tuổi mắc bệnh đa số từ 40 đến 69 tuổi. Nghiên cứu chỉ ghi nhận sự tương đồng trong các trường hợp HER2 2+: giữa ER với PR (p=0,004) và giữa Ki-67 với tình trạng HER2 dương tính (p=0,03); chúng tôi đồng thời ghi nhận các trường hợp HER2 dương tính chiếm 19.35% các trường hợp ung thư vú HER2 2+

Ung thư vú là một trong những loại ung thư thường gặp nhất theo thống kể của Tổ chức Y ế Thế giới năm 2018 và là loại ung thư có tần xuất mắc cao nhất ở nữ giới. Các trường hợp ung thư vú nguyên phát sẽ được tiến hành phân tích mô bệnh học, đánh giá tình trạng các thụ thể nội tiết, Ki-67 và tình trạng HER2 nhằm thực hiện phân thể bệnh học ung thư vú và điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế được ban hành vào năm 2020 .

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG HER2 VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC Ở CÁC TRƯỜNG HỢP UNG THƯ VÚ XÂM LẤN HER2 2+

Leave a Comment