MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG CA GHÉP ĐA TẠNG ĐẦU TIÊN TRÊN NGƯỜI TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG CA GHÉP ĐA TẠNG ĐẦU TIÊN TRÊN NGƯỜI TẠI VIỆT NAM

 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG CA GHÉP ĐA TẠNG ĐẦU TIÊN TRÊN NGƯỜI TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Chò*; Hoàng Mạnh An*
TÓM TẮT 
Ngày 01 –  03  –  2014, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đã thực hiện thành công ca mổ ghép đa tạng (tụy –  thận) trên người đầu tiên tại Việt Nam. Thành công này có sự góp sức của nhiều chuyên khoa, trong đó có  dinh dưỡng lâm sàng. Trong bài này, chúng tôi xin trình bày một số nhận xét về công tác dinh dưỡng cho bệnh nhân (BN) trong ca ghép đa tạng đầu 
tiên này.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment