Một số khía cạnh hiệu quả Quản lý kinh tế bệnh viện

Một số khía cạnh hiệu quả Quản lý kinh tế bệnh viện

Một số khía cạnh hiệu quả Quản lý kinh tế bệnh viện

VŨ XUÂN PHÚ – Bệnh viện Phổi Trung ương
ĐẶT VẤN ĐỀ
Mức chi cho y tế của toàn xã hội chiếm khoảng 5-6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, tỷ trọng chi  từ nguồn công cộng  cho y tế  Việt Nam  hiện cònthấp so với các nước có  thu nhập thấp và trung bình trên thế giới, chỉ chiếm khoảng gần 30% tổng chi y tế, chi  tư cho y tế xấp xỉ 70% là quá cao và được xem là “bẫy  nghèo“  trong  y  tế.  Nhiều  năm  qua  Đảng  và Chính phủ Việt Nam đã định hướng phát triển hệ thống y tế  công bằng và hiệu quả, bảo đảm  mọi người dân tiếp  cận các dịch vụ y tế (DVYT)  có chất lượng; được thực hiện thông qua các chủ trương, chính sách củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính y tế theo hướng tăng nhanh tỷ lệ các nguồn tài chính công, xã hội hóa, giao quyền tự  chủ  cho  các  đơn  vị  sự  nghiệp…Gần  đây  nhất  là chính sách BHYT toàn dân với lộ trình thực hiện  đến năm 2014 và bắt đầu áp dụng phương thức thanh toán mới  như định suất, theo nhóm bệnh,…Như vậy,  Bệnh viện  (BV)  công  lập  đang  đối  mặt  với  thách  thức  lớn trong  tự  chủ  tài  chính;  bởi  ngoài  nhiệm  vụ  cung cấp DVYT, còn phải giữ vai trò của cơ quan quản lý quỹ và phải đảm bảo các chính sách xã hội trong khám chữa bệnh (KCB) của Đảng và Nhà nước

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment