Một số nhận xét về bệnh dại ở miền Bắc Việt Nam trong 20 năm (1972 – 1991)

Một số nhận xét về bệnh dại ở miền Bắc Việt Nam trong 20 năm (1972 – 1991)

Tên bài báo:Một số nhận xét về bệnh dại ở miền Bắc Việt Nam trong 20 năm (1972 – 1991)

Tác giả:    Đinh Kim Xuyến

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1993    Số:    1    Tập:    3    Trang:    34-39

Tóm tắt:    

Bệnh dại ở miền Bắc Việt Nam ngày càng gia tăng về số người đến tiêm vacxin phòng dại, số chết do bệnh dại (1972 có 6.436 người tiêm văcxin, chết 108 người, năm 1991 có tới 144.962 người tiêm văcxin, chết 425 người), và phát triển của bệnh ở tất cả các tỉnh, thành phố. Các loại súc vật cắn người, chó – 93%, mèo – 4,2%, chuột – 0,08%, các súc vật khác – 1,82%. Nhưng các trường hợp chết được chẩn đoán do lên cơn dại, thì chỉ có chó – 97,3%, mèo – 2,7% các trường hợp. Tình trạng súc vật khi cắn người có biểu hiện ốm, chạy rông và lên cơn dại chiếm 62,5% trong số các trường hợp đến tiêm, và 86,5% trong các trường hợp chết do dại. Vết cắn ở đầu, mặt, cổ, thân, tay và nhiều vết căn nguy hiểm chiếm 32% các trường hợp đến tiêm, và cần xem xét sử dụng huyết thanh kháng dại để điều trị dự phòng. Số chết do dại từ 1987 đến 1991 tại các tỉnh và số người bị súc vật nghi dại cắn và chết (có tiêm và không tiêm văcxin phòng dại) tại huyện Thuận Thành, Hà Bắc, năm 1991 và 1992 đã chỉ rõ trên 95% các trường hợp tử vong do dại đã không tiêm văcxin.

Một số nhận xét về bệnh dại ở Miền Bắc Việt Nam trong 20 năm ( 1972-1991)

Leave a Comment