Oxford Sổ tay Dược lâm sàng 3e

Oxford Sổ tay Dược lâm sàng 3e

Oxford Sổ tay Dược lâm sàng 3e. Phiên bản thứ 3 của Sổ tay Dược Lâm sàng 3/e, một tài liệu bổ trợ cho các guidelines trong Dược Điển Vương quốc Anh (BNF), tiếp tục là một hướng dẫn không thể thay thế cho các dược sĩ lâm sàng, cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho các dược sĩ lâm sàng và sinh viên, học viên chuyên ngành Dược lâm sàng. Nó giới thiệu hướng dẫn cầm tay thực tiễn trong một định dạng nhỏ gọn, dễ truy cập đem đến cho độc giả kiến thức và sự tự tin cần thiết để cung cấp dịch vụ dược lâm sàng.

Bao gồm các thông tin về các loại thuốc được kiểm soát, các phản ứng phụ, tương tác thuốc, kỹ năng giao tiếp, và sự riêng tư, phiên bản mới này đã trở thành tham khảo hàng đầu không thể thiếu cho các dược sĩ lâm sàng. Phiên bản mới này cũng giới thiệu các phần mới về: tuân thủ dùng thuốc, sốc phản vệ, các thử nghiệm lâm sàng, dược liệu, chăm sóc giảm nhẹ, quản lý bệnh nhân, phương trình dược lý, nghiên cứu, chính sách, các vấn đề liên quan đến điều trị.

Với sự cập nhật toàn diện, Oxford Sổ tay Dược lâm sàng 3e bao gồm các chủ đề hoàn toàn mới, bao gồm nội dung về huấn luyện y tế, trực nội trú và thường trực, HIV và lao, sức khỏe tâm thần….

TRÍCH DẪN
OXF HANDBOOK CLINICAL PHARMACY 3E (Oxford Medical Handbooks) 3rd Edition
by Philip Wiffen,‎ Marc Mitchell,‎ Melanie Snelling,‎ Nicola Stoner
List Price: $59.99
Series: Oxford Medical Handbooks
Flexibound: 752 pages
Publisher: Oxford University Press; 3 edition (August 15, 2017)
Language: English
ISBN-10: 0198735820
ISBN-13: 978-0198735823
Product Dimensions: 7.1 x 1.2 x 4 inches
Shipping Weight: 13.8 ounces

Oxford Sổ tay Dược lâm sàng 3e

Leave a Comment