Một số nhận xét về sử dụng ORS ở Viện Bảo vệ Sức khoẻ Trẻ em

Một số nhận xét về sử dụng ORS ở Viện Bảo vệ Sức khoẻ Trẻ em

Tên bài báo:Một số nhận xét về sử dụng ORS ở Viện Bảo vệ Sức khoẻ Trẻ em

Tác giả:Hoàng Thị Dung
Tên tạp chí:Vệ sinh phòng dịch
Năm xuất bản:1991Số:2Tập:1Trang:44-46
Tóm tắt:
Nghiên cứu trên những trẻ <5 tuổi bị ỉa chảy cấp (ICC) điều trị tại Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em từ tháng 3/1988 đến hết tháng 2/1989. Kết quả: 99,86% bệnh nhi ICC được điều trị khỏi bằng ORS đơn thuần hoặc phối hợp, trong đó chủ yếu là ORS đơn thuần (80,14%). Tất cả các BN đều ngừng hoặc giảm ỉa chảy, ra viện. Mất nước càng nhẹ thì thời gian ngừng ỉa chảy càng ngắn, thời gian nằm viện trung bình 25,1 giờ, thời gian khỏi bệnh trung bình: 99,98 giờ. Số lượng ORS sử dụng trung bình thay đổi theo từ độ mất nước, từng nhóm tuổi, từng biện pháp điều trị. Trung bình mỗi bệnh nhi uống 1222ml.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment