MỘT SỐ THAY ĐỔI KINH NGUYỆT SAU KHI CẤY THUỐC IMPLANON

MỘT SỐ THAY ĐỔI KINH NGUYỆT SAU KHI CẤY THUỐC IMPLANON

MỘT SỐ THAY ĐỔI KINH NGUYỆT SAU KHI CẤY THUỐC IMPLANON
Hà Duy Tiến1, Phan Thành Nam1, Nguyễn Ngọc Phương1, Bùi Lê Khánh Chi1, Nguyễn Thị Hồng Nhung1, Phùng Thị Phương Thúy1
1 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm về kinh nguyệt của phụ nữ cấy thuốc cấy tránh thai Implanon NXT® sau 3 năm sử dụng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả trên 310 khách hàng đến cấy thuốc tránh thai tại Trung tâm Tư vấn sức khoẻ sinh sản – Kế hoạch hoá gia đình, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Kết quả: tỷ lệ vô kinh, kinh nguyệt bình thường, kinh nguyệt thường xuyên, không thường xuyên và rong kinh rong huyết lần lượt là 38,7%, 25,2%, 7,1%, 12,2% và 17,4% sau 6 tháng, và thay đổi thành 20,2%, 37,2%, 1,4%, 22,8% và 18,4% sau 3 năm. Tỷ lệ đau bụng kinh và lượng kinh giảm có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Tỷ lệ tháo thuốc cấy tránh thai do rối loạn kinh nguyệt là 44,4%. Kết luận: Rối loạn kinh nguyệt hay gặp nhất, đặc biệt trong năm đầu tiên và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tháo thuốc cấy tránh thai trước thời hạn.

Thuốc  cấy  tránh  thai  Implanon  NXT® (etonogestrel) là một biện pháp tránh thai tạm thời  có  hiệu  quả  tránh  thai  cao,  thời  gian  tác dụng  kéo  dài,  hồi  phục  nhanh  sau  khi  dừng thuốc. Một số tác dụng phụ của thuốc đã được ghi nhận, trong đó thay đổi về kinh nguyệt là triệu  chứng  hay  gặp  nhất  và  là  nguyên  nhân chính khiến người phụ nữ phải tháo thuốc cấy trước  hạn.  Nghiên  cứu  của  tác  giả  Trần  Thị Phương Mai (2000) về thuốc cấy tránh thai trong 3 năm cho thấy các hình thái kinh nguyệt: bình thường (38%), kinh thưa (36%), vô kinh (20%), ra máu âm đạo dầy (16%). Tỷ lệ tháo thuốc cấy là 20%, trong đó 50% là do rong huyết 1. Từ đó đến nay, nhiều nghiên cứu về kinh nguyệt sau khi cấy que tránh thai đã được tiến hành nhưng chủ yếu trong khoảng thời gian ngắn nên ý nghĩa còn nhiều hạn chế. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm về kinh nguyệt của phụ nữ cấy thuốc cấy tránh thai Implanon NXT® sau 3 năm 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment