MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CHỈNH LOẠN THỊ SAU GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MŨI CHỈ RỜI CHỌN LỌC

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CHỈNH LOẠN THỊ SAU GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MŨI CHỈ RỜI CHỌN LỌC

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CHỈNH LOẠN THỊ SAU GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MŨI CHỈ RỜI CHỌN LỌC 

 Lê Xuân Cung*; Dương Mai Nga*; Nguyễn Đình Ngân**
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá một số yếu tố  ảnh hưởng đến kết quảchỉnh loạn thịsau ghép giác mạc xuyên  bằng  phương  pháp  cắt  chỉ rời  chọn  lọc.  Đối  tượng  và  phương  pháp: nghiên  cứu  can thiệp lâm sàng không có nhóm chứng trên 25 mắt sau ghép giác m ạc xuyên từ2 – 12 tháng, có độloạn thịgiác mạc > 3D và chưa có can thiệp vào chỉkhâu. Kết quả:  độ loạn thịgiác mạc giảm > 65%, với  độloạn thịgiác mạc trước và sau can thiệp lần lượt 6,9 ± 2,7D và 2,4 ± 0,8D (p = 0,0001). Độ giảm loạn thị sau can thiệp lần một của những mắt được cắt chỉsớm sau phẫu thuật 2 – 3 tháng và sau 3 tháng lần lượt là 1,9 ± 2,4D và 1,11 ± 1,7D (p = 0,49). So với nhóm sửdụng khâu vắt kết hợp mũi rời, độgiảm loạn thị của nhóm khâu mũi rời thấp hơn ởlần can thiệp thứ nhất, nhưng cao hơn  ởcác lần can thiệp sau. Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.  Độ loạn thị sau can thiệp của những mắt có  đường kính mảnh ghép 7,5 mm và 8,0 mm lần lượt là 2,89 ± 1,16D và 2,29 ± 0,6D (p = 0,60). Kết luận:cắt chỉ rời chọn lọc là phương pháp hiệu quảcó thểtiến hành sớm từsau phẫu thuật 2 tháng giúp chỉnh loạn thịsau ghép giác mạc xuyên

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment