Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5 – 8 tuổi

Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5 – 8 tuổi

Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5 – 8 tuổi
Võ Thị Thúy Hồng, Lê Thanh Thúy, Võ Trương Như Ngọc
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định các yếu tố liên quan tới tình trạng tiêu viêm chân răng hàm sữa ở trẻ 5 – 8 tuổi. Các biến số nghiên cứu gồm: tuổi, giới, vị trí và tình trạng các răng hàm sữa, hình ảnh X – quang chân răng trên phim Panorama. Kết quả cho thấy tiêu viêm chân răng hàm sữa có mối liên quan đến các yếu tố răng sâu có tổn thương tủy răng, răng đã trám thất bại, răng điều trị tủy kém, răng đã điều trị lấy tủy buồng và răng ở vị trí hàm dưới. Trong đó răng sâu có tổn thương tủy là yếu tố liên quan cao nhất với OR = 2669,2 và 95% CI: 579,6 – 12292,5, theo sau là yếu tố răng điều trị tủy kém với OR = 953 và 95% CI: 207,5 – 4376,66. Như vậy, tiêu viêm chân răng hàm sữa ở trẻ 5 – 8 tuổi có liên quan chặt chẽ với sâu có tổn thương tuỷ không được điều trị và điều trị tuỷ kém.

Có nhiều nguyên nhân gây tiêu viêm chân răng sữa như nhiễm trùng tủy răng, viêm nha chu, do lực chỉnh nha và do sang chấn khớp cắn.  Trong  những  nguyên  nhân  trên,  nhiễm trùng tủy răng được cho là căn nguyên chính gây tiêu viêm chân răng sữa.1 Các khía cạnh giải phẫu đặc biệt ở răng sữa, chẳng hạn như giảm độ dày men răng và tăng tính thấm ở ngà răng làm cho các quá trình viêm nhiễm trong mô tủy phát triển nhanh hơn, có thể kích hoạt quá trình viêm và tiêu chân răng sữa bệnh lý.2,3Tiêu  viêm  chân  răng  sữa  là  một  hiện  tượng thường gặp trong thực hành lâm sàng của các bác sĩ răng trẻ em.1,2 Trên phim X – quang, hiện tượng này đượcđặc trưng bởi sự mất cấu trúc của răng và xương ổ răng vùng kế cận với hình ảnh thấu quang liên tục.3 Trên thế giới đã có nghiên cứu của Vieira – Andrade RG và cộng MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU VIÊM CHÂN RĂNG HÀM SỮA Ở BỆNH NHÂN 5 – 8 TUỔIsự năm 2012 tại Brazil cho thấy tình trạng tiêu viêm  chân  răng  hàm  sữa  xuất  hiện  khả  phổ biến với tỉ lệ là 16,2%, trong đó sâu răng có tổn thương tủy răng (OR: 7,4), răng đãđiều trị lấy tủy buồng (OR: 3,1) và răng đãđiều trị tủy toàn bộ (OR: 5,4) là các yếu tố có liên quan đến tiêu viêm chân răng sữa.1Ở Việt Nam hiện có rất ít nghiên cứu về tỉ lệ tiêu viêm ở chân răng sữa cũng như nghiên cứu về các yếu tố liên quan ảnh hưởng tới tình trạng này. Hơn nữa, loại hình tiêu chân răng sữa này gặp rất thường xuyên trong thực hành lâm sàng của bác sĩ răng trẻ em và nếu không được phát hiện kịp thời thì nó có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc như mất răng sữa sớm, đặc biệt vùng răng hàm sẽ ảnh hưởng tới chức năng ăn nhai của trẻ, các răng kế cận có nguy cơ xô lệch vào khoảng mất răng và răng vĩnh viễn tương ứng mọc lên thay thế có thể mọc lệch hướng. Do đó, nghiên cứu về hiện tượng này có tầm quan trọng đáng kể để chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc răng miệng cho trẻ.  Vì  vậy,  chúng  tôi  đã  tiến hành nghiên cứu “Một số yếu tố liên quan tới tiêu viêm chân răng hàm sữa ở trẻ 5 – 8 tuổi”.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment