Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 8e, 2018

Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 8e, 2018

Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 8e, 2018. Trong ấn bản thứ 8 này, mọi nội dung của phiên bản trước đều được rà soát và cập nhật, giúp Nelson – Nhi khoa giản yếu trở thành tài liệu tham khảo được lựa chọn bởi sinh viên và các học viên. Sách cung cấp hướng dẫn thực tế và thông tin mới nhất về tăng trưởng và phát triển bình thường, cùng với các chẩn đoán, quản lý và phòng ngừa các bệnh và các rối loạn phổ biến ở trẻ em .Tham khảo hàng đầu thế giới cho các bác sĩ nội trú Nhi khoa, sinh viên cũng như một công cụ ôn tập cho các kỳ thi cao học, chuyên khoa, vấn đáp lâm sàng. Nelson Kiến thức căn bản về Nhi khoa tiếp tục cung cấp một tổng quan có trọng tâm về những kiến thức quan trọng nhất trong lâm sàng nhi khoa. Ngắn gọn, bao quát có mục đích sự tăng trưởng và phát triển thời thơ ấu, cũng như chẩn đoán, điều trị, và phòng ngừa các bệnh lý và rối loạn nhi khoa thường gặp, giúp cuốn sách này trở thành một tham khảo y học lý tưởng cho sinh viên Y khoa, nội trú, điều dưỡng Nhi, và các Y bác sĩ liên quan đến chăm sóc bệnh nhi.
+ Một tổng quan ngắn gọn với thiết kế đầy màu sắc, nhiều bảng biểu và hình ảnh minh họa màu
+ Hình ảnh phong phú minh họa các biểu hiện lâm sàng, các phát hiện có liên quan đến bệnh Kawasaki, Lupus, u lympho, đột quỵ, và nhiều rối loạn khác thường thấy ở trẻ em
+ Ôn tập kiến thức căn bản, nội dung về nhi khoa từ cuốn Nelson Giáo trình Nhi khoa cùng phiên bản mới nhất
+ Tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần thiết cho việc thực hành nhi khoa hay đi luân khoa với việc bao quát chương trình giảng dạy COMSEP.
+ Dễ dàng hình dung các khía cạnh phức tạp với một thiết kế mới mẻ và sáng tạo
+ Truy cập toàn văn trực tuyến, ngân hàng hình ảnh cùng hàng loạt thuật toán được tích hợp giúp cho việc ra quyết định lâm sàng tại Studentconsult.com


Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 8e, 2018
Product details
Series: Nelson Essentials of Pediatrics
Paperback: 832 pages
Publisher: Elsevier; 8 edition (April 12, 2018)
Language: English
ISBN-10: 0323511457
ISBN-13: 978-0323511452

Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 8e, 2018

Leave a Comment