NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ PHÂN TÁN RẮN CIPROFIBRATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI DUNG MÔI

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ PHÂN TÁN RẮN CIPROFIBRATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI DUNG MÔI

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ PHÂN TÁN RẮN CIPROFIBRATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI DUNG MÔI
Lương Quang Anh1, Ngô Thị Thùy2, Nguyễn Trọng Điệp2, Nguyễn Ngọc Chiến3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Bào chế được hệ phân tán rắn (HPTR) ciprofibrat (CIF) bằng phương pháp bốc hơi dung môi. Đối tượng và phương pháp: Các nguyên liệu và hóa chất đạt tiêu chuẩn dược dụng hoặc phân tích. Phương pháp bốc hơi dung môi được sử dụng để bào chế HPTR CIF.
Định lượng CIF trong HPTR và trong môi trường hòa tan acid hydroclorid pH 1,2 bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại tại bước sóng 228 nm. Sử dụng phổ hồng ngoại và nhiệt vi sai để đánh giá các đặc tính vật lý của HPTR. Kết quả: HPTR CIF có khả năng giải phóng 100% dược chất sau 60 phút trong môi trường acid hydroclorid pH 1,2. HPTR CIF có độ tan trong nước cao gấp 4,89 lần so với nguyên liệu. Dược chất trong HPTR không tương tác với các tá dược sử dụng trong quá trình bào chế. Kết luận: Đã bào chế thành công HPTR của CIF ở quy mô phòng thí nghiệm.

Ciprofibrat là một dẫn chất của acid fibric có tác dụng hạ cholesterol và triglycerid máu, dùng để điều trị rối loạn lipid máu [2]. CIF thuộc phân nhóm II trong hệ thống phân loại sinh dược học, có độ tan kém và tính thấm tốt [3]. Cáctính chất này làm hạn chế khả năng giải phóng dược chất từ dạng thuốc và làm giảm sinh khả dụng của CIF. Hiện nay, HPTR được coi là hệ đưa thuốc vào cơ thể với nhiều ưu điểm như bào chế đơn giản, có hiệu quả kinh tế mà vẫn cải thiện được độ tan, tốc độ hòa tan do làm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt giữa dược chất và môi trường hòa tan, giúp cải thiện sinh khả dụng của thuốc một cách đáng kể.

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ PHÂN TÁN RẮN CIPROFIBRATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI DUNG MÔI

Leave a Comment