Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng

Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng

Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng
Nguyễn Mai Hương, Vũ Quỳnh Nga, Nguyễn Quang Tuấn
Đặt vấn đề: Việc phát hiện sớm rối loạn chức năng thất trái ở những bệnh nhân Hở van hai lá mạn tính nguyên phát không có triệu chứng là rất quan trọng bởi nó liên quan đến thời điểm chỉ định phẫu thuật của người bệnh và tiên lượng sau phẫu thuật.
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 35 bệnh nhân được chẩn đoán hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng được nhập viện chuẩn bị phẫu thuật và 25 người khỏe mạnh đến khám tại bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019. Dùng phương pháp nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, có so sánh với nhóm chứng.
Kết quả: Sức căng dọc cơ tim ở mặt cắt 2 buồng, 3 buồng, 4 buồng và sức căng toàn bộ thất trái của nhóm hở van hai lá mạn tính mức độ nặng thấp hơn nhóm chứng mặc dù EF tương đương với p < 0,05. Sức căng cơ tim toàn bộ theo trục dọc (GLS avg) có mối tương quan tuyến tính với chỉ số co ngắn cơ thất trái FS (r² = 0,127, p < 0,05) và EF biplane (r² = 0,216, p < 0,005).
Kết luận: Chỉ số sức căng dọc cơ tim thất trái có ý nghĩa trong việc đánh giá sự suy giảm chức năng tâm thu thất trái sớm ở những bệnh nhân hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng.

Hởvan  hai  lá  (HoHL)  là  bệnh  khá thường gặp. Những bệnh nhân HoHL mạn tính có một thời gian dài không có biểu hiện hoặc có rất ít triệu chứng do thất trái tuy đã giãn nhưng còn  khảnăng  bù  trừtốt[1].Vì  vậy,  việc  phát hiện  sớm  rối  loạn chức năng  thất  trái ởnhững bệnh nhân HoHL mạn tính không có triệu chứng là rất quan trọng bởi nó liên quan đến thời điểm chỉđịnh  phẫu  thuật  của  người  bệnh  và  tiên lượng sau phẫu thuật. Siêu âm đánh dấu mô cơ tim (STE) là một kỹthuật mới và hứa hẹn với nhiều ứng dụng lâm sàng. STE cung cấp thông tin  bổsung  cho  các  thông  sốsiêu  âm  thông thường và có thểgiúp bác sĩ đánh giá, phân tầng nguy cơ và tối ưu hóa thời gian phẫu thuật cho bệnh nhân HoHL mạn tính mức độnặng không có triệu chứng[2]. Trên thếgiới đã có rất nhiều nghiên cứu sửdụng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ởnhững bệnh nhân HoHL mạn tính nguyên phát mức độnặng không có hoặc có rất ít triệu chứng tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một khuyến cáo chung vềgiá trịsức căng dọc thất tráiởnhững bệnh  nhân  HoHL  mạn  tính  nguyên  phát  trước phẫu  thuật  được  đưa  vào  chỉđịnh  phẫu  thuật cho bệnh nhân. Tại Việt Nam đã có nhiều đềtài nghiên  cứu  đánh  giá  chức  năng  thất  trái  bằng STE ởbệnh nhân nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim… nhưng chưa có đềtài  nghiên  cứu  nào  được  tiến  hành  trên  bệnh nhân HoHL. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu  đềtài  này  với  hai  mục  tiêu  chính: (1) Nghiên cứu chỉsốsức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ởbệnh nhân hởvan hai lá mạn tính mức độnặng và (2) Tìm hiểu mối tương quan giữa chỉsốsức căng dọc thất trái với một sốthông sốđánh giá chức năng tâm thu thất trái khác

Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng

Leave a Comment