Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp

Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp

Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp
Nguyễn Văn Dũng, Chu Vũ Sơn, Trần Viết Hòa
Mục tiêu: khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị Tăng huyết áp tới khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 6.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang 97 bệnh nhân người dân tộc thiểu số được chẩn đoán Tăng huyết áp bằng phỏng vấn, đo đạc các chỉ số nhân trắc theo bộ câu hỏi điều tra soạn sẵn.
Kết quả: nhận thức, thái độ của bệnh nhân về THA: 19.59% chưa nghe về bệnh THA; kiểm tra HA định kỳ 7.21%, khi có triệu chứng 24.74%, không kiểm tra 68.04%; đối tượng biết về tai biến do THA nhưng không đầy đủ chiếm 26.81%; HA tăng tỷ lệ thuận với BMI, p<0.01; Vòng bụng trung bình nữ cao hơn nam (89.83 ± 5.50 cm so với 87.27 ± 5.59 cm), p<0.05, có mối tương quan thuận, mức độ vừa với HA(rHATTr = 0.44, rHATT = 0.56).
Kết luận: Nhận thức, thái độ của người dân tộc thiểu số về THA còn rất hạn chế so với vùng đồng bằng, thành phố. Vòng bụng của người dân tộc có xu hướng cao hơn người kinh. THA có mối tương quan thuận với vòng bụng và chỉ số BMI.

Từ khóa
Tăng huyết áp, Người dân tộc thiểu số, Bệnh viện Quân y 6
1. Phạm Tử Duơng, Bệnh tăng huyết áp, NXB y học, 2005.
2. https://vncdc.gov.vn/cong-bo-ket-qua-dieu-tra-quoc-gia-yeu-to-nguy-co-benh-khong-lay-nhiem-nam-2015-nd14421.html.
3. Nguyễn Lân Việt, Áp dụng một sổ giải pháp can thiệp thích hợp để phòng, chữa bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng, Đề tài NCKH cấp bộ, 2007, tr 1-31.
4. Trần Văn Dũng, Nghiên cứu tình hình phòng chổng tăng huyết áp của người dân từ 25 tuổi trở lên tại huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, Luận án chuyên khoa cấp II, 2009.
5. Phạm Thị Kim Lan, Tìm hiếu một số yếu tố nguy cơ của nguời tăng huyết áp tại nội thành Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, 2002, tr 26-48.
6. Đào Thu Giang, Nguyễn Kim Thủy, Tìm hiểu mối liên quan giữa thừa cân, béo phì với tăng huyết áp nguyên phát, Tạp chí Y học thực hành, số 5 (542), 2006, tr 12-14.
7. Phạm Gia Khải, Nguyễn Lân Việt, Phạm Thái Sơn và cs, Tần suất tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam 2001 – 2002, Tạp chí Tim mạch học, số 33, 2003, tr 9-34.

Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp

Leave a Comment