NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM DOPPLER TRƯỚC VÀ SAU ĐỐT LASER NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH HIỂN LỚN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM DOPPLER TRƯỚC VÀ SAU ĐỐT LASER NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH HIỂN LỚN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM DOPPLER TRƯỚC VÀ SAU ĐỐT LASER NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH HIỂN LỚN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
BS Nguyễn Văn Ngọc1, GS Phạm Minh Thông2, Bs Lê Minh Nguyệt2, Bs Trần Anh Tuấn2
1 Trường đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm Doppler trước và sau đốt Laser nội mạch điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn tại Bệnh viện Bạch Mai .
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp không đối chứng 41 tĩnh mạch hiển lớn được chẩn đoán suy tĩnh mạch trên siêu âm, được chỉ định đốt laser nội mạch bước sóng 1470nm tại Bệnh viện Bạch Mai từ 10/2017 đến 12/2019.
Kết quả: Trong tổng số 41 chi được can thiệp. Tỷ lệ suy tĩnh mạch hai bên chân không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p, 0,05. Trước can thiệp: Đường kính tĩnh mạch hiển lớn đoạn giữa đùi trung bình 6,9±2,0mm, thời gian trào ngược đoạn giữa đùi 2161±969,9 ms ( lớn hơn 0,5 s). Sau can thiệp: Thân TM hiển lớn tắc hoàn toàn sau 1 tháng ( n=41 ), sau 6 tháng ( n=39) và 2 năm( n=26); tắc không hoàn toàn sau 1 năm có 1 trường hợp chiếm tỷ lệ 2,8% ( n=36).
Kết luận: Tĩnh mạch hiển lớn bị suy có đường kính trung bình > 5mm với thời gian dòng trào ngược > 0,5s. Sau đốt laser 2 năm, thân TM bị tắc hoàn toàn với tỷ lệ ≥ 97,2%.


Từ khóa
Suy tĩnh mạch hiển lớn, đặc điểm hình ảnh, siêu âm Doppler

Tài liệu tham khảo
1. Pannier F., Rabe E., và Maurins U. (2009). First results with a new 1470-nm diode laser for endovenous ablation of incompetent saphenous veins. Phlebology, 24(1), 26–30. 
2. Bùi Văn Dũng, Nguyễn Minh Đức, Đặng Thị Việt Hà và cộng sự. (2017). Đặc điểm lâm sàng và siêu âm doppler ở bệnh nhân suy tĩnh mạch hiển lớn mạn tính có chỉ định điều trị laser nội mạch tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Tạp chí Y dược học quân sự, 2/2017, 81–86. 
3. Myers K.A. và Jolley D. (2009). Outcome of endovenous laser therapy for saphenous reflux and varicose veins: medium-term results assessed by ultrasound surveillance. Eur J Vasc Endovasc Surg Off J Eur Soc Vasc Surg, 37(2), 239–245. 
4. Nguyễn Thị Cẩm Vân và Trần Hoài Ân (2017). Kết quả điều trị bệnh lý suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng laser nội tĩnh mạch. Hội Nội Tiết Và Đái Tháo Đường. 
5. Hồ Khánh Đức, Nguyễn Văn Việt Thành, và Phan Thanh Hải (2010). Điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp laser nội tĩnh mạch với laser diode bước sóng 810nm. Tap chi Y Hoc Thanh Pho Ho Chi Minh, 14–1, 168–173. 

https://thuvieny.com/hinh-anh-sieu-am-doppler-truoc-va-sau-dot-laser-noi-mach-dieu-tri-suy-tinh-mach-hien-lon/

Leave a Comment