NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÊM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯƠNG TỪ 1.5 TESLA TRONG CHẤN THƯƠNG DÂY CHẰNG, SỤN CHÊM KHƠP GỐI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÊM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯƠNG TỪ 1.5 TESLA TRONG CHẤN THƯƠNG DÂY CHẰNG, SỤN CHÊM KHƠP GỐI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÊM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯƠNG TỪ 1.5 TESLA TRONG CHẤN THƯƠNG DÂY CHẰNG, SỤN CHÊM KHƠP GỐI
Đặng Thị Ngọc Anh*, Vũ Long**, Phạm Minh Thông***
Lê Quang Phương**

Chấn thương khớp gối thường do hoạt động thể thao, tai nạn giao thông, chiếm một phần lớn trong bệnh lý chấn thương xương khớp. Thăm khám lâm sàng thường gặp khó khăn ở giai đoạn sớm sau chấn thương bởi khớp bị sưng nề, đau, tràn dịch, hạn chế vận động… Cộng hưởng từ (CHT) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có giá trị trong chẩn đoán các tổn thương chấn thương khớp gối. Các dấu hiệu trên CHT có vai trò quan trọng cung cấp thông tin tin cậy về các tổn thương phần mềm trong chấn thương khớp gối như rách sụn chêm hay đứt dây chằng giúp các nhà lâm sàng có thái độ điều trị thích hợp cho từng trường hợp.
Do vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả các đặc điểm và dấu hiệu tổn thương thường gặp trong chấn thương khớp gối trên hình ảnh CHT.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment