SIÊU ÂM TIM ĐỒ 3 CHIỀU THỜI GIAN THỰC

SIÊU ÂM TIM ĐỒ 3 CHIỀU THỜI GIAN THỰC

SIÊU ÂM TIM ĐỒ 3 CHIỀU THỜI GIAN THỰC  ( Live/Real Time 3D Echocardiography )

Cuốn sách này là một tham khảo cung cấp các thông tin cập nhật về các nguyên lý cơ sở và ứng dụng lâm sàng của siêu âm tim 3 chiều trực tiếp/thời gian thực cho các chuyên gia siêu âm tim mạch, bác sĩ lâm sàng tim mạch, bác sĩ CĐHA và các bác sĩ nội khoa. 

Tham khảo tuyệt vời này sẽ giúp cho các bác sĩ lâm sàng cải thiện chăm sóc và lập kế hoạch sau mổ, đạt được sự đánh giá tốt hơn các chức năng tim, giảm thiểu thời gian thăm khám và tăng cường giao tiếp bệnh nhân. Một DVD đi kèm bao gồm các Video mô tả các quá trình trong thời gian thực.

Tổng quan toàn diện và tiên tiến bao gồm minh họa sắc nét về siêu âm tim 3 chiều thời gian thực qua thành ngực cũng như qua thực quản, trình bày chi tiết các phát hiện bình thường cũng như bệnh lý. 

Với hơn 800 hình ảnh mô tả chi tiết các kỹ thuật thực hiện những nghiên cứu này và minh họa các bệnh lý tim mạch, cũng như DVD kèm theo chứa hơn 350 hình ảnh động, một tóm tắt vô giá cho những người mới vào nghề cũng như các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

TÓM TẮT

Live/Real Time 3D Echocardiography

Navin Nanda, Ming Chon Hsiung, Andrew P. Miller, Fadi G. Hage

Price: $300.00

Hardcover: 312 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (August 10, 2010)

Language: English

ISBN-10: 1405161418

ISBN-13: 978-1405161411

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment