Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật u xơ tử cung tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật u xơ tử cung tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật u xơ tử cung tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương.U xơ tử cung (UXTC) là loại u lành tính thường thấy nhất ở tử cung. U xơ tử cung gặp ở 50,0% – 60,0% phụ nữ, tăng tới 70,0% ở phụ nữ tuổi 50 [41]. Khoảng 20,0% các phụ nữ trên 35 tuổi có u xơ tử cung, nhưng rất nhiều trường hợp trong số đó không có triệu chứng lâm sàng [4].
U xơ thường được phát hiện tình cờ khi đi khám vì các triệu chứng: rối loạn kinh nguyệt, vô sinh, chậm có thai, ra máu âm đạo hoặc tự sờ thấy khối u ở vùng bụng dưới [2]. Khi các triệu chứng thông thường của u xơ tử cung tăng lên sẽ dẫn đền nhiều biến chứng bao gồm có: chảy máu, chèn ép niệu quản, chèn ép trực tràng, nhiễm khuẩn, ung thư hóa,… [28]. Ở lứa tuổi sinh đẻ, u xơ tử cung gây chậm có thai, hoặc vô sinh [28]. Nghiên cứu của Buttram năm 1981 cho kết quả 27,0% bệnh nhân mổ về u xơ tử cung bị vô sinh [69].

Nghiên cứu khác của P.Lopes ở những phụ nữ có UXTC cho thấy tỉ lệ thai kém phát triển là 3,5%, thai chết lưu là 1,75% [56]. Phát hiện và điều trị sớm u xơ tử cung là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người phụ nữ. Phẫu thuật là một trong những phương pháp quan trọng được lựa chọn trong điều trị UXTC. Theo nghiên cứu của Cung Thị Thu Thủy và cộng sự, chỉ riêng năm 2010 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, có tới 985 trường hợp mắc u xơ tử cung có chỉ định phẫu thuật [31]. Tuy nhiên, các yếu tố về tuổi, tiền sử sản khoa, vị trí, kích thước khối u và biến chứng gây ảnh hưởng tới chỉ định phẫu thuật. Chính vì vậy, thái độ xử trí cho từng trường hợp cụ thể còn nhiều vấn đề đặt ra đối với các thầy thuốc sản phụ khoa.
Trong những năm gần đây, sự tiến bộ của y học trong chẩn đoán và điều trị các bệnh phụ khoa nói chung và u xơ tử cung nói riêng đã có những thay đổi và thu được những kết quả khả quan nhất định. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong chẩn đoán và điều trị u xơ tử cung. Để có góc nhìn sâu sắc hơn về tình hình chẩn đoán và điều trị u xơ tử cung bằng phương pháp phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, em tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật u xơ tử cung tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương” với các mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân u xơ tử cung được điều trị bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
2. Nhận xét kết quả phẫu thuật của bệnh nhân u xơ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chương 1: TỔNG QUAN……………………………………………………………………. 3
1.1. Cấu tạo giải phẫu và sinh lý của tử cung ………………………………………… 3
1.1.1. Giải phẫu tử cung…………………………………………………………………… 3
1.1.2 Phương tiện giữ tử cung: …………………………………………………………. 4
1.2. Bệnh u xơ tử cung……………………………………………………………………….. 4
1.2.1. Định nghĩa…………………………………………………………………………….. 4
1.2.2. Dịch tễ học ……………………………………………………………………………. 5
1.2.3. Cơ chế bệnh sinh……………………………………………………………………. 5
1.2.4. Phân loại u xơ tử cung ……………………………………………………………. 5
1.2.5. Vị trí, số lượng, kích thước của khối u xơ…………………………………. 6
1.2.6. Chẩn đoán u xơ tử cung………………………………………………………….. 7
1.2.7. Tiến triển và biến chứng ……………………………………………………….. 10
1.2.8. Các phương pháp điều trị u xơ tử cung …………………………………… 12
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………. 21
2.1.Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………. 21
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn……………………………………………………………… 21
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ……………………………………………………………….. 21
2.2.Địa điểm và thời gian nghiên cứu…………………………………………………. 21
2.3.Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………….. 21
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………… 21
2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu………………………………………………………………. 21
2.3.3. Các biến số nghiên cứu…………………………………………………………. 22
2.3.4. Sơ đồ nghiên cứu …………………………………………………………………. 25
2.4.Phương pháp xử lý số liệu …………………………………………………………… 26
2.5.Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu …………………………………………………. 26
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………….. 27
3.1.Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ……………………………………. 27
3.2.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu……………. 29
3.3.Tỉ lệ các phương pháp phẫu thuật và kết quả điều trị………………………. 34
Chương 4: BÀN LUẬN……………………………………………………………………… 39
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Một số biến số nghiên cứu………………………………………………….. 22
Bảng 3.1. Phân bố theo nhóm tuổi của bệnh nhân trong nghiên cứu ………. 27
Bảng 3.2. Phân bố theo nghề nghiệp ………………………………………………….. 28
Bảng 3.3. Tiền sử sản phụ khoa…………………………………………………………. 29
Bảng 3.4. Triệu chứng lâm sàng vào viện …………………………………………… 30
Bảng 3.5. Kích thước tử cung trên lâm sàng ……………………………………….. 31
Bảng 3.6. Đặc điểm u xơ trên siêu âm………………………………………………… 32
Bảng 3.7. Phân loại thiếu máu …………………………………………………………… 33
Bảng 3.8. Tỉ lệ các phương pháp phẫu thuật theo tiền sử can thiệp vào cơ tử
cung……………………………………………………………………………………….. 35
Bảng 3.9. Thời gian phẫu thuật trung bình theo phương pháp phẫu thuật .. 36
Bảng 3.10. Chỉ định ngoại khoa xử trí u xơ tử cung và kết quả……………… 37
Bảng 3.11. Tỉ lê các nguyên nhân thất bại của các phương pháp phẫu thuật
………………………………………………………………………………………………. 3

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment