NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG CủA CáC KHốI U BIểU MÔ Bề MặT NHãN CầU

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG CủA CáC KHốI U BIểU MÔ Bề MặT NHãN CầU

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG CủA CáC KHốI U BIểU MÔ Bề MặT NHãN CầU

Nguyễn Thu Thủy – Bệnh viện Mắt Trung ương 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng của các khối u biểu mô bề mặt nhãn cầu.
Đối  tượng:  63  bệnh  nhân  (63  mắt)  u  biểu  mô  bề  mặt nhãn cầu đến khám và điều trị tại bệnh viện mắt TƯ từ tháng 1/2008 đến tháng hết tháng 6/2010. 
Phương  pháp  nghiên  cứu:  Mô  tả  lâm  sàng  không  đối 
chứng. 
Kết quả: nam 60,3%, nữ 39,6%. Tuổi TB: 59,35 ±  21,97. Có 30,2% khối u lành tính, 69,8% là khối u tiền ác tính và ác tính. ở  nhóm tuổi =  40 chủ yếu gặp khối u lành tính, các khối u ác tính và tiền ác tính hay gặp ở nhóm > 40 tuổi và đặc biệt nhóm >60 tuổi. Vị trí xuất hiện chủ yếu ở vùng rìa. 
Tổn thương hay gặp là dạng nhú nốt.
Kết luận: U biểu mô bề mặt nhãn  cầu có đặc điểm lâm sàng đa dạng, các khối u tiền ác tính và ác tính gặp ở tuổi trung niên và cao tuổi nam nhiều hơn nữ. Tổn thương hay gặp có dạng nhú nốt và thường xuất hiện ở vùng rìa
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment