Khả Năng Hồi Phục Dây Thần Kinh Thị Trong Điều Trị Vi Phẫu Thuật Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước

Khả Năng Hồi Phục Dây Thần Kinh Thị Trong Điều Trị Vi Phẫu Thuật Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước

Khả Năng Hồi Phục Dây Thần Kinh Thị Trong Điều Trị Vi Phẫu Thuật Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước

Nguyễn Minh Anh -Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: 
MụcTiêu: Đánh giá kết quả hồi phục dây thần kinh thị giác trong điều trị vi phẫu thuật túi phình động mạch cảnh trong đoạn cạnh mấu giường.
Phường  pháp:  Nghiên  cứu  tiền  cứu  từ  tháng 1/2006-10/2010 tất cả các trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán túi phình độngmạch cảnh trong đoạn cạnh mấu giường trước điều trị vi phẫu thuật kẹp cổ túi phình tại  bệnh  viện  Chợ  Rẫy,  bệnh  viện  Đại  Học  Y  Dược thành  phố  Hồ  Chí  Minh  và  bệnh  viện  Nguyễn  Tri Phương. Bệnh nhân đánh giá tình trạng lâm sàng trước mổ theo phân loại Hunt-Hess, khám đánh giá thị lực thị trường trước và sau phẫu thuật. Đánh giá kết quả điều trị trên cận lâm sàng bằng DSA sau mổ và lâm sàng thang điểm GOS.
Kết quả: Có 61 túi phình / 44 bệnh nhân trong thời gian  nghiên  cứu.  Túi  phình  vỡ  có  31/44,  không  vỡ 13/44 trường hợp. Triệu chứng lâm sàng trong nhóm túi phình  vỡ nổi bật là bệnh  cảnh xuất huyết  dưới nhện. Tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật Hunt-Hess <3 có 38/44 chiếm 86,5%. Giảm thị lực 4/44 chiếm 9,1% trường hợp trong đó có hai trường hợp túi phình vỡ, hai trường hợp túi phình chưa vỡ. Hai trường hợp thay đổi thị  trường  chiếm  4,6%.  Hai  trường  hợp  dãn  đồng  tử trước  mổ  không  do  nguyên  nhân  tổn  thương  dây  III chiếm  4,6%.  Kết  quả  phẫu  thuật  hết  hoàn  toàn  túi phình DSA 38/44  chiếm  86,5%.  Tình  trạng  lâm  sàng khi xuất  viện  GOS  tốt  37/44  chiếm  84,1%,  có  4/44 trường hợp tử vong trong đó có một trường hợp không do nguyên nhân phẫu thuật, không có tổn thương dây II mới cũng như làm nặng  hơn tình trạng thị lực trước phẫu  thuật.  Ngay  tại  thời  điểm  xuất  viện  không  có trường hợp nào cải thiện về thị lực và thị trường. Sau thời gian 3 tháng có sự hồi phục hoàn toàn dấu hiệu giãn đổng tử. Kết quả sau một năm thị lực hồi phục 4/4 trường hợp. Khuyết thị trường hồi phục một trường hợp trong nhóm túi phình không vỡ, trường hợp t hay đổi thị trường  túi phình  vỡ không thay đổi đến cuối thời gian theo dõi.
Kết  luận:  Nhóm  túi  phình  động  mạch  cảnh  trong đoạn cạnh mấu giường trước hướng phát triển lên trên vào trong thường gây triệu chứng chèn ép dây thị giác. Vi phẫu thuật kẹp cổ túi phình đồng thời mở túi phình giải chèn ép tương đối an toàn và mang lại kết quả hồi phục tốt

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment