NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH NÃO VÀ NỒNG ĐỘ C-REACTIVE PROTEIN,

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH NÃO VÀ NỒNG ĐỘ C-REACTIVE PROTEIN,

 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH NÃO VÀ NỒNG ĐỘ C-REACTIVE PROTEIN, FIBRINOGEN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP

Nguyễn Minh Hiện*; Trần Quang Văn**
Đặng Phúc Đức*; Đỗ Quang Huy*
TÓM TẮT
Protein phản ứng C (CRP) và fibrinogen là 2 dấu ấn viêm tăng ở  BN  đột quỵ  nhồi máu não (NMN). Nghiên cứu tiến cứu trên 60 bệnh nhân (BN) đột quỵ NMN nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa biến đổi nồng độ  CRP, fibrinogen với một số  đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  ở  những BN này. 
Kết quả:  BN vừa và nặng (NIHSS > 4) có nồng độ CRP và nồng độ fibrinogen tăng cao hơn nhóm BN nhẹ  (12,6 ±  8,3 và 7,4 ± 1,8 so với 3,7 ± 1,9 và 3,2 ± 0,9). BN có tổn thương nhồi máu kích thước vừa và lớn tăng nồng độ  CRP và fibrinogen cao hơn nhóm tổn thương kích thước nhỏ (20,0 ± 9,6 và 7,3 ± 1,7 so với 5,9 ± 2,8 và 5,6 ± 2,6).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment