NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SIÊU ÂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THÁO LỒNG RUỘT BẰNG HƠI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ 2017-2018

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SIÊU ÂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THÁO LỒNG RUỘT BẰNG HƠI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ 2017-2018

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SIÊU ÂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THÁO LỒNG RUỘT BẰNG HƠI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ 2017-2018
Tạ Vũ Quỳnh*, Phạm Văn Lình
Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
*Email: tavuquynh@gmail.com
TÓM TẮT
Muc tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, siêu âm (SA) và đánh giá kết quả tháo lồng bằng hơi ơ tre em. Đối tượng và phưong pháp nghiên cưu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả các bẹnh nhân (BN) dưới 24 tháng tuổi bị lồng ruột được điêu trị tháo lồng (TL) bằng hơi tại bẹnh viẹn Nhi Đồng Cần Thơ tư tháng 1/5/2017 đến tháng 30/4/2018. Kêt qua: Có 182 BN thuộc đối tượng nghiên cứu (57,69% tre nam) tỷ lẹ Nam/Nữ là 1,36/1 với tuổi trung bình 15,49 ± 5,52 tháng (5 -< 24 tháng tuổi). Chẩn đoán dựa vào triẹu chứng lâm sàng (đau bung 100%, nôn 87,91%, thăm trực tràng có máu 23,63%, sờ chạm khối lồng 71.43%) và siêu âm chẩn đoán xác định LR 96,7% các trường hợp. Tháo lồng thànhcông cao hơn nếu thời gian bị lồng ruột < 24 giờ (156/182 BN, 85,71%, P = 0,003) so với > 24 giờ. TL thành công ơ BN có không đủ 4 triẹu chứng kinh điển cao hơn so với có đủ 4 triẹu chứng (22/182 BN, 12,09%, P = 0,002). Tất cả BN được chỉ định tháo lồng bằng hơi với kết quả TL thành công 98,35%, không có tai biến cũng như tử vong. Tỷ lẹ tái phát (TP) chung 18,13%, TP sớm lúc nằm viẹn 8,79%. Kêt luạn: Tháo lồng bằng bơm hơi đại tràng tỷ lẹ thành công cao. Các yếu tố ảnh hương đến kết quả thành công của tháo lồng bằng hơi là thời gian tư khi bắt đầu có triẹu chứng đến lúc nhập viẹn và bẹnh nhi có đủ 4 triẹu chứng kinh điển.

Lông ruọt cấp là mọt trong nhưng cấp cưu ngoại nhi thường gạp nhất. Bệnh lý được tạo nên do mọt đoạn ruọt chui vào lòng của đoạn ruọt kế cận, gây họi chưng tắc ruọt cơ học mà cơ chế vừa do bít nút, vừa do thắt nghẽn, tạo thành mọt chuỗi biến chưng nguy kịch nếu không kịp thời chẩn đoán và xử trí.
Lông ruọt cấp thường gạp ở trẻ dưới 2 tuổi 90% trường hợp, đa số không có nguyên nhân thưc thê. Chẩn đoán xác định lông ruọt dưa vào lâm sàng và siêu âm. Hiện nay điêu trị lông ruọt băng các phương pháp không phâu thuật tháo lông băng bơm hơi, bơm barýt hoạc bơm nước qua hậu môn. Phâu thuật tháo lông băng tay được chi định khi các phương pháp trên thất bại, khi lông ruọt đã có biến chưng viêm phúc mạc, hoac các trường hợp có nguyên nhân thưc thê. Với sư tiến bọ của y học ngày nay ty lệ tử vong chung của các bệnh nhi bị lông ruọt < 1% [11]. Tháo lông ruọt băng hơi có nhiêu ưu điêm nên ngày nay được thưc hiện tại khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên chưa có nghiên cưu các yếu tố liên quan đến thành công của phương pháp TL băng hơi chúng tôi tiến hành nghiên cưu đê tài “Nghiên cưu đạc điêm lâm sàng, siêu âm, đánh giá kết quả và tìm hiêu mọt số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tháo lông ruọt băng hơi ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đông Cần Thơ”. Mục tiêu
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, Siêu âm của bẹnh lồng ruột cấp tính ơ tre < 24 tháng tuổi đến điêu trị tại Bẹnh viẹn Nhi Đồng Cần Thơ năm 2017 – 2018.
2. Đánh giá các yếu tố liên quan và kết quả điêu trị lồng ruột cấp tính ơ tre em <24 tháng tuổi bằng bơm hơi đại tràng tại Bẹnh viẹn Nhi Đồng Cần Thơ năm 2017 – 2018

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SIÊU ÂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THÁO LỒNG RUỘT BẰNG HƠI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ 2017-2018

Leave a Comment