GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ TRỰC TRÀNG – ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH Ở TRẺ DƯỚI 1 TUỔI

GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ TRỰC TRÀNG – ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH Ở TRẺ DƯỚI 1 TUỔI

GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ TRỰC TRÀNG – ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH Ở TRẺ DƯỚI 1 TUỔI
Nguyễn Đức Tuấn*, Nguyễn Thị Khen**, Trần Thành Trai***
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị của chỉ số trực tràng – đại tràng sigma (RSI) qua chụp ĐT ở 2 nhóm tuổi sơ sinh và nhũ nhi Việt Nam, nhằm góp phần chẩn đoán sớm bệnh phình đại tràng bẩm sinh.
Phương pháp: Tiền cứu, mô tả cắt ngang trên 79 bệnh nhi gồm 32 bé sơ sinh và 47 bé nhũ nhi từ 04/2001 đến 11/2002, tại bệnh viện Nhi Đồng 1.
Kết quả: Giá trị trung bình của RSI của nhóm sơ sinh là 0,49 ± 0,12 (a = 5%). Độ nhạy cảm: 100%, độ đặc hiệu: 75%, dương tính giả: 25%, âm tính giả: 0%, giá trị tiên đoán dương tính: 96,5%, giá trị tiên đoán âm tính: 100%. Đối với nhóm nhũ nhi, giá trị trung bình của RSI là 0,36 ± 0,06 (a = 5%). Độ nhạy cảm: 100%, độ đặc hiệu: 100%, dương tính giả: 0%, âm tính giả: 0%, giá trị tiên đoán dương tính: 100%, giá trị tiên đoán âm tính: 100%.
Kết luận: Chụp XQ đại tràng là một xét nghiệm chẩn đoán bệnh Hirschsprung có độ chính xác 96,5% ở trẻ sơ sinh và 100% ở trẻ nhũ nhi. Tuy nhiên, chụp ĐT không thể thay thế hoàn toàn vai trò của giải phẫu bệnh nhất là trong lựa chọn thái độ điều trị triệt để của bệnh lý này.

Bệnh phình đại tràng bẩm sinh (Bệnh Hirschsprung) là một trong những bệnh lý đặc thù của trẻ em. Cho đến nay, sinh thiết (ST) được xem là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Tuy nhiên, ST chưa thật phổ biến ngay cả các trung tâm lớn dẫn đến chẩn đoán trễ và gây nhiều biến chứng( ) 6 .
Chụp đại tràng là xét nghiệm(XN) chẩn đoán không thể thiếu: bình thường thì tỉ số giữa trực tràng và đại tràng sigma (RSI – rectosigmoid index) lớn hơn hay bằng 1. Nếu nhỏ hơn 1 là bất thường, điều này hữu ích cho sơ sinh, ngay cả khi vùng chuyển tiếp không rõ ràng( , ) 7 8 .
Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, chúng tôi nhận thấy chụp ĐT là một XN đơn giản, nhanh chóng và phổ biến. Do đó, chúng tôi nghiên cứu giá trị của chỉ số trực tràng – đại tràng sigma (RSI) qua chụp ĐT ở 2 nhóm tuổi sơ sinh và nhũ nhi Việt Nam, đồng thời xác định độ nhạy cảm, độ đặc hiệu, dương tính giả, âm tính giả của phương pháp này nhằm góp phần chẩn đoán sớm bệnh phình đại tràng bẩm sinh.

GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ TRỰC TRÀNG – ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH Ở TRẺ DƯỚI 1 TUỔI

Leave a Comment