NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE TÂM THẦN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE TÂM THẦN

 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE TÂM THẦN TẠI HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE TÂM THẦN BỘ QUỐC PHÒNG NĂM 2013

Cao Tiến Đức*; Đinh Việt Hùng*
TÓM TẮT
Nghiên cứu 65 bệnh nhân (BN) được giám định tại Hội đồng Giám định Sức khỏe tâm thần Bộ  Quốc phòng năm 2013. Kết quả: tuổi từ  18 –  25 chiếm 70,76%. Tâm thần phân liệt chiếm tỷ lệ  cao nhất (70,76%), trầm cảm: 23,08%. Đặc điểm lâm sàng: khí sắc giảm, mất ngủ, vận động tâm thần chậm chạp và chán ăn: 100%, mệt mỏi: 93,33%, m ất hứng thú:  86,67%, hoang tưởng bị  hại: 69,56%, hoang tưởng bị  theo dõi: 65%,  ảo thanh bình phẩm: 52,17% và cảm xúc cùn mòn, mất ý chí: 30,43%. 21,53%  BN có thời gian mang bệnh > 3 năm, thời gian điều trị  nội trú dài chiếm 20%. Tỷ lệ mất sức 61% là 41,54%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment