NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC U LYMPHO TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC U LYMPHO TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC U LYMPHO TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
Tiêu Ngọc Kim Ngân1, Lê Phương Thảo1, Phan Đặng Anh Thư2
1 Bệnh viện Truyền máu – Huyết học
2 Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Giới thiệu: Phân loại của Tổ chức y tế thế giới về u hệ tạo máu và mô lympho cập nhật năm 2016 (WHO 2016) được chấp thuận rộng rãi trong chẩn đoán u lympho. Trong đó u lympho tế bào B là thể bệnh chiếm tỉ lệ cao nhất. Đánh giá tình trạng tủy xương giúp phân chia giai đoạn bệnh. Hình thái mô học tủy xương có thể tương quan hoặc không tương quan với cơ quan ngoài tủy. Ngoài ra, u lympho còn gây ảnh hưởng đến 3 dòng tế bào máu ngoại biên gây thiếu máu, giảm tiểu cầu và giảm bạch cầu hạt. Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ các phân nhóm u lympho, hình thái xâm nhập tủy, tương quan giữa tủy xương và cơ quan ngoài tủy, tương quan giữa tủy xương và máu ngoại biên. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các trường hợp u lympho tế bào B từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020. Kết quả và bàn luận: DLBCL chiếm tỉ lệ cao nhất 31,5%. Tỉ lệ xâm nhập tủy xương là 64,8%. U lympho tế bào B độ ác thấp có tỉ lệ xâm nhập tủy xương cao hơn u lympho tế bào B độ ác cao (80% và 40%). Tỉ lệ xâm nhập tủy của BL và LPL/WM là cao nhất 100%, thấp nhất là DLBCL 25,6%. Hình thái xâm nhập lan tỏa thường gặp nhất (53%). 20% trường hợp hình thái mô học không tương hợp giữa tủy xương và cơ quan ngoài tủy. Thiếu máu là đặc điểm thường gặp nhất ở các trường hợp ảnh hưởng huyết đồ với 72,7%. Kết luận: DLBCL chiếm tỉ lệ cao nhất trong các phân nhóm u lympho. Tỉ lệ xâm nhập tủy xương là 64,8%. Hình thái xâm nhập lan tỏa thường gặp nhất. Một số trường hợp hình thái mô học không tương hợp giữa tủy xương và cơ quan ngoài tủy. Thiếu máu là đặc điểm thường gặp nhất ở các trường hợp ảnh hưởng huyết đồ.

Lịch  sử  chẩn  đoán  và  phân  loại  các  phân nhóm u lympho trảiqua một chặng đường dàinhư phân loại Rappaport (1956), phân loại Rye, phân loại của Lukes và Butler (1966), phân loại Kiel  (1974),  phân  loại  Working  Formulation (1982), phân loại các phân nhóm u lympho Âu Mỹ đã chỉnh sửa (REAL),phân loại của Tổ chức y tế  thế  giới  về  u  hệ  tạo  máu  và  mô  lympho(WHO).  Hiện  tại  phân  loại  của  WHO  2016  đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới và bắt đầu được  cập  nhật  và  áp  dụng  ở  Việt  Nam  trong những năm gần đây. WHO 2016 phân chia bệnh lý  ác  tính dòng lympho  trưởng  thành  thành 3 nhóm lớn gồm u lympho tế bào B, u lympho tế bào  T/NK và  u  lympho  Hodgkin.  Trong  đó u lympho tế bào B là thể bệnh chiếm tỉ lệ cao nhất. U  lymphocó thể xâm nhập đến nhiều cơ quan ngoài hạch, trong đó tủy xương là vị trí phổ biến nhất.Sinh  thiết  tủy  xươngđược  xem  là  tiêu chuẩn vàng trong đánh giá u lympho xâm nhập tủy.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment